Ohlášky – 27.5.2012

Čtení: Jan 14,23-27  |  Text: Jan 14,26-27  |  Písně: 161; 98; 367; 682; 442; 178; 613; 702; 489  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 4.641,-  |  Účast: 130/7

 

Ve čtvrtek přijedou naši hosté z Německa. Zveme vás, přijďte na neformální setkání s nimi. První je ve čtvrtek v 18.00 na faře a na zahradě, další je v pátek ve 20.00 při noci kostelů, další v sobotu v 19.00 při gardenparty na farské zahradě a poslední při bohoslužbách v Dvakačovicích. Vždy budou koncertovat na žesťové nástroje. Vzadu je rozmnožen program návštěvy, vezměte si, abyste věděli, kdy co jak.

 

Vzadu na skle je velký papír, tam je rozepsáno, jaké služby potřebujeme, pište prosíme své jméno tam, kde jste ochotni pomoci.

 

Příští neděli budeme slavit bohoslužby s večeří Páně v Dvakačovicích, odjezd autobusu v 9.15; kdo pojede svým autem, jeďte při vjezdu do Dvakačovic rovně, dostanete se za kostel a zahradu, tam je možné parkovat. Bohoslužby zde v Pardubicích příští neděli nebudou.

 

Včera se konal sborový zájezd,děkujeme sestře Kabelové, že vše zorganizovala.

 

Shromáždění v týdnu jsou jako obvykle, jen biblická hodina ve čtvrtek nebude.

 

Dnes končí sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Své dary můžeme odevzdávat do černé pokladničky vzadu v kostele. Dosud vybráno 8.500,- což je o polovinu méně, než loni.

 

Vzadu jsou k dispozici letáky s programem Noci kostelů. Prosím pomozte nám s propagací této akce, vezměte si je a rozdejte je ve svém okolí. A přijďte v pátek večer a pozvěte přátele a známé.

 

Zde na stole Páně je obraz pro Bártovi jako dárek, prosím podepište se na zadní stranu obrazu, připište co máte na srdci

 

Na lavicích lístečky – napište své přání, pozdrav pokřtěným, dejte do krabice kterou každý z nich dostane od nás jako dárek – krabice budou vzadu v kostele

Staršovstvo se pozdrží ke krátké poradě.

 

A po bohoslužbách pojďte na faru a na zahradu, jednak je tam dnes den otevřených dveří, můžete se podívat jak vypadá sborová kancelář po přestěhování.

 

A na zahradě bude čaj, káva, a také něco navíc v tento slavnostní den.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 27.05.2012 v rubrice Ohlášky.