Ohlášky 27.3.2022

Čtení:Žalm 24Sbírka:
Text:Jan 6,1-15Účast:
Písně:517,1, 96, 315, 326, 412VP:
KazatelHana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Po krátké přestávce se zde v kostele bude konat výroční sborové shromáždění, káva se bude podávat tady.

Prosíme, pokud jste tak již neučinili, podepište se na připravené archy.

Příští týden se konají následující setkání:

ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin biblická hodina, ke které se můžete připojit i online

–v pátek v 15 hodin Réva a v 16 konfirmační příprava

– v neděli budou rodinné bohoslužby s kázáním pro děti

Ve středu a ve čtvrtek jsme na naší faře pořádali bazar oblečení a bot pro ukrajinské příchozí. Akce se velmi vydařila, spoustu žen i mužů odcházelo s plnými taškami a vděčností za pomoc. Moc děkujeme všem, kdo se na přípravě podíleli – hlavní koordinaci měla na starosti Bára Kučerová a Lída Nečasová, ale celkově s pořádáním bazaru pomohlo asi 25 lidí. Odhadujeme, že návštěvníků bylo kolem 200 lidí. Město Pardubice ve spolupráci s ukrajinskou komunitou chystá trvalejší zařízení tohoto typu, budeme Vás informovat.

Stále pokračuje finanční sbírka na pomoc Ukrajině, své příspěvky můžete posílat na sborový účet s poznámkou Ukrajina, nebo do pokladny vzadu v kostele. Děkujeme.

V neděli 10. 4., na květnou neděli, plánujeme společný oběd na faře a pak procházku v přírodě prokládanou biblickým čtením a modlitbami. Zváni jsou dospělí i děti. Kdo byste měl o oběd i společný výlet zájem, hlaste se u sborové asistentky nebo zapisujte vzadu na papír.

Ve dnech 6.až 8. května chceme uspořádat sborový víkend pro všechny generace. Potřebujeme znát počet účastníků, abychom zarezervovali ubytování. Prosíme hlaste se u sborové asistentky. Děkujeme.

Dále můžete přihlašovat své děti na tábor v Horních Dubenkách. Bližší informace jsou vzadu v kostele.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.03.2022 v rubrice Ohlášky.