Ohlášky 27.2.2022

Čtení: Ester 4,1-4,13-17Sbírka:
Text: Jan 14,1Účast:
Písně: 247,158,270,406,549,718VP:
KazatelHana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

V 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

Sbírka z dnešní neděle je určena na pomoc Ukrajině. Své příspěvky můžete posílat i na sborový účet během následujících 14 dnů s poznámkou Ukrajina.

Můžete se připojit také k materiální sbírce, kterou organizuje Řeckokatolická farnost U Kostelíčka. Informace najdete na nástěnce.

Ve spolupráci s ústředím církve jsme se zaregistrovali na pomoc pro uprchlíky. Sbor nabízí své prostory na faře, v Hronovické i v Horním Jelení jako zázemí pro sklad nebo evakuaci osob.  Děkujeme všem, kdo můžete lidi ubytovat. Hlaste se u Lidušky.

Ústředí také organizuje přepravu lidí z hranic do země.

Chceme, aby naše pomoc byla účinná a také systémová. Nyní musíme vyčkat, než dostaneme konkrétní pokyn k službě. Kdo můžete jakkoli pomoci: poskytnout auto, řídit, pomáhat pak tady na místě, hlaste se sborové asistentce.

Příští týden jsou jarní prázdniny a sestra farářka má dovolenou, proto se nekoná biblická hodina ani Réva. S. farářka však bude na telefonu i mailu a v případě nutnosti se vrátí do Pardubic.

Ve čtvrtek v 15,30 se uskuteční bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

Včera přišel do všech sborů pastýřský list synodního seniora Pavla Pokorného. Citujeme z něj:

„Budeme-li se rozhodovat, co dělat a jak pomoci (a možností je mnoho), vězme, že není na nás posuzovat, co je málo anebo skoro nic. Prostě konejme. A modleme se.

Nevidíme-li v dohledu řešení, držme se toho, že podstatné je vytrvale směřovat k tomu, co je pravdivé a spravedlivé. Hledejme pravdu. Nevzdávejme se. Počítejme s tím, že cesta může být dlouhá. Cítíme-li se nejistí a otřesení, věřme, že se s pomocí Boží pevnými můžeme stát. Nechme se proměňovat slovem Božím. Jsme-li jako ztracení, rozhlédněme se, že nejsme sami. Propojme se, podpírejme se navzájem.“ Celý pastýřský list si můžete přečíst na vývěsce nebo na stránkách sboru.

Po bohoslužbách jste zváni na posezení u kávy a čaje na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.02.2022 v rubrice Ohlášky.