Ohlášky – 27.2.2011

Čtení: L 8,4-15  |  Text: 1 Sam 16,1-13  |  Písně: 166; 72; 205; 635; 649; 702  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 77  |  Sbírka:1. 426,-

  

Ve věku 94 let zemřela sestra Anna Medková. Poslední roky žila v Liberci. Bývala věrnou účastnicí našich bohoslužeb. Její pohřeb bude v pátek v Železném Brodě.

 

Ve věku 83 let zemřela sestra farářka Věra Hajská. Rozloučení s ní bude v sobotu v Křižlicích.

 

Ve věku 56 let zemřel bratr farář Vlastimil Kovář, farář v Pozděchově. Jeho pohřeb bude v Pozděchově v sobotu. Pán nechť potěšuje zarmoucené rodiny i sbory zemřelých.

 

Bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení se konají dnes v 10:45, bratr farář Ženatý odjíždí na Jelení po bohoslužbách.

 

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová je s mladší mládeží a s konfirmandy na seniorátním setkání v Horní Čermné.

 

Dnes v 19.30 hodin se sejde na faře střední generace.

 

Schůze staršovstva se koná v úterý v 17:30. Bude to poslední schůze staršovstva, které bylo zvoleno v r.2005. Prosíme, aby presbyteři na to pamatovali – v úterý v 17:30 o půl hodiny dříve než obvykle!

 

Setkání konfirmandů, dětí, mládeže a biblická hodina se konají jako obvykle.

 

Ve čtvrtek v 19.00 je rukodělný kruh

 

V pátek se koná ekumenické shromáždění Světového dne modliteb v 16 hodin v modlitebně Bratrské jednoty baptistů. Program letos připravily pro všechna shromáždění, která se budou konat, ženy z Chile. Ženy ze šesti pardubických církví je připravily pro nás všechny.

 

V minulém týdnu jsme obdrželi na SF tyto dary: 5000,- 3000,- 2000,- a 100, celkem 10 100,-Kč. Za všechny dary děkujeme.

 

Připravujeme výroční sborové shromáždění na neděli 20.března. Budeme také volit nové staršovstvo. Volební komise se sešla v minulém týdnu a připravila dopis pro všechny navržené kandidáty. Jejich seznam je vyvěšen vzadu v kostele. Dopisy rozdávají sestry z volební komise Kabelová a Mandysová.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme hosty i domácí na kávu a čaj na faru.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 28.02.2011 v rubrice Ohlášky.