Ohlášky – 27.12.2009

 Čtení: Sk 7,54-60 | Text: Mt 10,16-22 | Písně: 138; 16; 192; 367; 314; 636 | Kazatel: Filip Ženatý |Účast: | Sbírka:2.830,/Dnes nám poprvé slouží při bohoslužbách Filip Ženatý, student ETF UK v Praze. Děkujeme mu za jeho službu a přejeme mu mnoho sil pro jeho studium teologie v Praze i v Nizozemí. Budeme se těšit na příští bohoslužby s ním u nás v Pardubicích.

Nyní po bohoslužbách se mimořádně sejde staršovstvo, aby jednalo o druhém faráři pro náš sbor. Sejdeme se v kanceláři sborové sestry (nebo v hostinském pokoji?)

Ve čtvrtek, v poslední den v roce 2009, se konají v 15 hodin bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka. Poslouží bratr Samuel Jindra, kazatel CB.

V našem kostele se na Silvestra sejdeme k bohoslužbám v 16 hodin.

Příští neděli 3.ledna 2010 se konají bohoslužby v našem v 9 hodin. Bude vysluhována svatá večeře Páně. Bohoslužby vykoná Jean Nicolas Fell, náš bývalý farář.

Bohoslužby na Nový rok 1. ledna se nekonají.

Při bohoslužbách na 1.svátek vánoční jsme vykonali sbírku na bohoslovce a na vikariát. Vynesla …….Kč. Všem Vám děkujeme.

Bratr Jan Brůna se rozhodl k prvnímu lednu přestoupit do církve bratrské. Činí tak především z rodinných důvodů, oba synové a jejich rodiny jsou členy této církve.

Znám bratra Brůnu jako ekumenicky otevřeného muže, proto se těšíme, že se s ním budeme při různých příležitostech často vídat. Přejeme mu Boží požehnání pro jeho další dny a děkujeme mu za jeho věrnou přítomnost na našich shromážděních i za nesčetnou praktickou pomoc.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na faru na kávu a čaj.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2009 v rubrice Ohlášky.