Ohlášky 27.11.2016

Čtení: L 1,67-79 | Text: L 1,12-22  | Písně: 158; 259; svítá 239; 682; 650; 502; 398; 702; 294  | Kazatel: Michal Branda | Sbírka: 3 177,-  Kč  | Účast: 120

Děkujeme bratru Michalu Brandovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Dnes je s námi v kostele Dáša Havrot, naše kmotřenka z Veselinivky, vnučka Marie Provazníkové. V pátek a v sobotu byla na seniorátním pobytu mládeže v České Třebové.

Dáša se dnes večer vrací do Brna, kde studuje češtinu.

Jsme rádi, že tu s námi může být a rádi si to zopakujeme.

Po skončení bohoslužeb bude zkouška na vánoční hru, prosíme účinkující, aby zůstali vpředu  kostele u Pavlíny Junové

Zpěváci a hudebníci se sejdou na faře u harmonia.

Po bohoslužbách bude na faře zahájen dobročinný bazar. Děkujeme všem vám, kdo jste donesli výrobky na prodej i těm, kteří bazar připravili.

V příštím týdnu budou tato shromáždění:

  • od pondělí do středy bude probíhat na faře seminář pastoračních pracovníků naší církve.
  • ve čtvrtek 1.12. v 15.30 hod. bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin biblická hodina.

Do Domova pro seniory na Dubině byly zakoupeny varhánky, aby bylo možné doprovázet zpěv při bohoslužbách.

S nápadem přišla Pavlína Pácalová, – zakoupit varhánky z vybraného školeného za angličtinu. Děkujeme za nápad a sestře Mandysové za hru na ně při bohoslužbách. Děkujeme.

I v letošním adventu se chceme rozdělit s těmi, kdo nemají nikoho, kdo by je obdaroval – a proto připravujeme vánoční balíčky pro lidi z nízkoprahového denního centra, domu na půli cesty, obyvatele azylových domů a psychicky nemocné lidi, kteří žijí v Domově pro seniory u Kostelíčka.

S balíčky nám pomáhají i některé sousední sbory našeho seniorátu i sbory v ekuméně.

Vzadu je plakátek s informacemi.

Prosíme, napište se na žlutý papír na nástěnce – kolik balíčků budete moci donést. Děkujeme.

Maminky s dětmi se účastní  i letos akce „Krabice od bot“.

Ve čtvrtek 1. 12. v 7 hod. se bude vařit další polévka  – tentokrát bramboračka. Pomocníci se mohou přihlásit u Pavla Capouška.

Dnes naposledy můžete podpořit sbírku pro lozický sbor. Peníze můžete dát do domečku vzadu v kostele nebo proti dokladu u PQ. Děkujeme.

Dnes naposledy je možné si objednat věci z Rolničky – objednávka je na nástěnce.

Pokud víte o někom, kdo si bude přát vyluhovat večeři Páně doma, prosím přihlaste se u Pavly

Queisnerové.

Na farské zahradě je potřeba shrabat ještě poslední listí – kdo byste mohl přijít – domluvte se s Pavlou Queisnerovou.

Přečtu dopis ze Synodní rady – vyjádření ke zneužívání pojmu „křesťanské hodnoty“ … k přečtení je pod tímto odkazem

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru, na adventní bazar, na kávu nebo čaj …

Tento příspěvek napsal/a dne 30.11.2016 v rubrice Ohlášky.