Ohlášky 27. 10. 2019

Čtení:  Neh 8, 5 – 12 Sbírka:   
Text:  Sk 2, 41 – 47 Účast:   
Písně:  177, 163, 456, 678, 406, 649 VP:   
Kazatel:  Hana Ducho    

Od 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na jubilejní toleranční dar.

Minulý týden zemřela ve věku 87 let paní Irena Kučerová, maminka sestry Miriam Horákové z našeho sboru. Poslední roky žila v Domově pro seniory na Dubině. Rozloučení se bude konat dnes ve 14 hodin zde v kostele a povede je s.f. Rut Kučerová z Lozic. 

Včera také zemřela ve věku 92 let s. Vlastimila Riegrová z Horního Jelení, maminka sestry Jindřišky Jelínkové. Pohřeb se bude konat v pátek od 13 hodin v modlitebně v Horním Jelení. Parte visí na nástěnce.

Myslíme v modlitbách na obě zarmoucené rodiny a přejeme jim potěšení a posilu od Pána Boha.

Ve středu 30.10. bude zavřená kancelář. V nutných případech můžete Janě Plchové nebo s farářce volat na mobilní telefon a psát emaily. Kontakty jsou na nástěnce.

V týdnu nás čekají tato setkání:

  • ve čtvrtek 31.10. – v 15:30 bohoslužby v domově pro seniory na Dubině, v 16 hodin konfirmační příprava a od 18 hodin biblická hodina s Hanou Ducho;
  • v pátek 1.11. v 15.00 biblická hodina pro děti.
  • Příští neděli se konají rodinné bohoslužby s kázáním pro děti.

Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku Československé republiky pořádá 28. října Modlitbu za domov. Letos je mottem – „Patříme k sobě!“ Informace visí na nástěnce.

Během měsíce října vyhlašujeme sbírku na kmotrovství pro Jaroslavu Žuň, své dary, prosím, dávejte buď do domečku, proti dokladu Janě Plchové nebo posílejte na sborový účet. Děkujeme. Informace o Jaroslavě si můžete přečíst na nástěnce.

V neděli 3.11. se po bohoslužbách uskuteční malý kurz pro čtenáře z Bible při bohoslužbách. Pokud byste se chtěli zapojit, jste srdečně zváni, neboť hledáme další ochotné pomocníky. Bližší informace naleznete na nástěnce.

Kdo jste si objednali nástěnný kalendář, můžete si ho vyzvednout a zaplatit u Jany Plchové. Cena je 70Kč.

Hledáme dobrovolníky, kteří by pomáhali zajistit přípravu a chod bohoslužeb v domovech pro seniory. Jedná se hlavně o doprovod obyvatel na bohoslužby. Je to moc důležitá služba. Prosíme, abyste o tom vážně uvažovali a vypomohli. Zájemci, hlaste se u s. Jany Plchové.  

Zpráva z výjezdního zasedání staršovstva

Ve dnech 18. – 20. října mělo naše staršovstvo svoje první výjezdní zasedání v Daňkovicích.

Rozhodli jsme se vyhradit si čas na hlubší zamyšlení nad svojí prací, nad vizí a perspektivami našeho sboru a také formulovat, které kroky je třeba udělat v nejbližší době.

První den, v pátek večer jsme věnovali každý své osobní sebereflexi, pod vedením Pavlíny Junové. Každému z nás byl umožněn pohled na svoje osobní silné a slabé stránky a taky jaká role v kolektivu je každému nejbližší.

Následně sobota byla věnována vizi našeho sboru, jeho poslání v dnešním proměnlivém světě. Dovolte mi stručné shrnutí:

Jako naše nejsilnější stránky jsme vytipovali:

Kvalitní kazatele/kazatelky

Dobré vztahy kazatelka-staršovstvo-sbor

Zastoupení všech generací

Finanční zajištěnost

Naopak jako svoje slabiny jsme našli

Odvahu k rozhodování

Otevřenost pro nové lidi

Seniorátní propojenost

Projednávali jme dále i naše příležitosti a naše hrozby a mnohá další témata. Podrobnější informace bude podána ve sborovém listu.

Povzbuzením nám bylo zaslíbení poprvé dané kdysi Abrahámovi a pak ještě mnohokrát, že i když se situace zdá být beznadějná, vše se děje podle záměrů Stvořitele, který své dílo neopouští.

Sobotní odpoledne a večer byl věnován diskuzím a promýšlení postupu při opravách našich nemovitostí.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.  

Tento příspěvek napsal/a dne 01.11.2019 v rubrice Ohlášky.