Ohlášky – 26.9.2010

 

Čtení: Mk 9,17-27  |  Text: Ř 10,9-17  |  Písně: 117; 25; 158; 252; 420; 606  |  Kazatel: Ladislav Beneš  |  Účast: 40/2  |  Sbírka: 1.406,-

 

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

 

Ve věku 85 let zemřel bratr Karel Chvojka z Pardubic. Jeho pohřeb se bude konat od středy za týden, 6. října ve 13.00 hodin.

 

Náš bratr farář Daniel Ženatý je ve Svitavách na celocírkevním setkání evangelické mládeže. Koná bohoslužby a instaluje sestru Marii Medkovou za celocírkevní farářku pro mládež. Ve Svitavách je také skupina mládeže z našeho sboru.

 

Kavárnička se v úterý konat nebude, je státní svátek.

 

Děti se sejdou ve středu na faře v 16 hodin.

 

Ve čtvrtek se koná biblická hodina na faře v 17 hodin.

 

Mládež se sejde v pátek na faře v 18 hodin.

 

Příští neděli nám při bohoslužbách poslouží bratr František Plecháček z Bukovky.

 

Náš bratr farář bude od čtvrtka příštího týdne na Ukrajině ve sborech Bohemka a Veselynovka. Přejeme mu a celé delegaci SR, aby dlouhou cestu dobře a bezpečně zvládli. V Bohemce si připomínají 105 výročí vzniku Bohemky, ve Veselinivce pak 11 výročí otevření modlitebny.

 

Příští neděli je 1. neděle v měsíci, vykonáme sbírku na stavební fond. Nebudou bohoslužby pro děti a dospělé, pro děti bude nedělní škola.

 

Minulé dvě neděle jsme vykonali mimořádnou sbírku pro děti a mládež našeho sboru. Vynesla 2.053,- obdrželi jsme dar 500,- celkem tedy 2.553,- Kč. Všem Vám děkujeme.

 

Minulý týden jsme také obdrželi dar na stavební fond ve výši 5.000,- Kč od rodiny Jelínkových. Děkujeme.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

 

PP- oznámení program sb. Dne+ ovoce a zelenina Díkčinění

Program sborového dne- bohoslužby s VP, na faře pak benefiční akce na podporu stavebního fondu, oběd v restauraci Zelená žába, pak káva a pečivo na faře. 14,00 přednáška, pro děti keramická dílna, 16,00 koncert.

 

Díkčinění- poděkování za úrodu sadů a polí- to vše pře stolem Páně, na něm, abychom měli na očích, za co děkujeme. Loni vše, co bylov kostele přinesli děti a konfirmandi. Letos bychom mohli my všichni. Nikdo z nás není zemědělec, zahrádky už moc nemáme, zeleninu a ovoce vidíme v supermarketech nebo až na telíři. Mysleme tedy na tovše aspoň tu chvíli, když nakoupíme a přineseme v neděli 10/10 sem do kostela. Co přinesem, pak si každý odnesem.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 26.09.2010 v rubrice Ohlášky.