Ohlášky 26. 8. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Ladislav Beneš

Děkujeme bratru faráři Ladislavu Benešovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin začínají bohoslužby v Horním Jelení

Minulou neděli skončil letní tábor. Dětí bylo 23, polovina z nich byla kamarády či příbuznými původních táborníků a nebyla nikdy v kostele. Hráli jsme hry, zpívali, každou neděli jsme měli bohoslužby pod širým nebem včetně sbírky na Tomáše Zbořila, na kterého jsme vybrali 1009 Kč. Počasí bylo nádherné, dvakrát nám zapršelo, opět jsme bojovali s nízkými nočními teplotami okolo 7°C a letos i s nedostatkem vody, dokonce nám vyschl potok. Bylo nám spolu dobře, výborně jsme zvládli i cesty vlakem a už se těšíme na příští rok.

Minulý týden jsme si připomínali 50 let od okupace republiky spojeneckými vojsky, zde si to připomínáme prohlášením synodní rady:

Važme si toho, že žijeme ve svobodě a demokracii, a s občanskou odpovědností odmítejme všechny projevy, které je ohrožují. Události 21. srpna 1968 krutě udupaly naděje na svobodný život v tehdejším Československu. Mnozí tu trpkou bezmoc a bolest pamatujeme. Proto jako ti, kdo žijí ve svobodném státě a mají zkušenost života v totalitě, podporujme všechny, kdo na této planetě žijí v útlaku a po svobodě touží. Modleme se za ně a žádejme představitele našeho státu, aby se jich aktivně zastávali. Važme si toho, že žijeme ve svobodě a demokracii, a s občanskou odpovědností odmítejme všechny projevy, které je ohrožují.

Ve středu proběhne předání sboru a od 18 hodin se sejde staršovstvo. Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka. A v 18 hodin jsme zváni na faru na setkání s názvem Otevřená fara pro všechny. V sobotu 1. září začíná v Chotěboři podzimní pobyt seniorů.

Prázdniny se pomalu blíží ke konci, proto Vás upozorňujeme na důležité události, které se uskuteční během září a října v našem sboru:

Od 1. září začne působit Hana Ducho jako farářka našeho sboru, zatím na půl úvazku. Její slavnostní instalace bude v neděli 14. října.

Ve dnech 27. až 30. září se budou konat zde v Pardubicích oslavy 100. výročí vzniku naší Českobratrské církve evangelické. Program je k dispozici na letácích vzadu v kostele.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.08.2018 v rubrice Ohlášky.