Ohlášky – 26.8.2012

Čtení:   | Text:  | Písně:  | Kazatel: Ladislav Beneš  | Sbírka: 1.276,-  | Účast: 53/2

Děkujeme bratru faráři Ladislavu Benešovi za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách.

Bratr farář Daniel Ženatý má do konce měsíce srpna dovolenou.

Od 1. září nastupuje podle povolávací listiny na místo druhého faráře našeho sboru bratr farář František Plecháček. Bratr Plecháček absolvoval roční vikariát ve sboru v Hradci Králové u bratra faráře Štěpána Brodského a nyní začne pracovat v našem sboru. Těšíme se na jeho službu.

V neděli 2. září budou bohoslužby pro děti a dospělé, přijďte se svými dětmi, přiveďte vnoučata.

Někteří z nás budou od soboty 1. září do soboty 8. září v Chotěboři na podzimním pobytu pro seniory.

Vítáme všechny hosty v našem shromáždění

Zveme po bohoslužbách k rozhovoru na faru a na zahradu, na kávu a čaj.

Tento příspěvek napsal/a dne 30.08.2012 v rubrice Ohlášky.