Ohlášky – 26.6.2016

Čtení: Jób 28,12-14+20-28  |  Text: Lk 5,1-11  |  Písně: 117, 111, 439, 406, 631, 606  |  Kazatel: Ladislav Beneš  |  Sbírka: 1.793,-  |  Účast: 69/7

 

Děkujeme br. faráři Ladislavu Benešovi za jeho službu Slovem. V 10.45 budou bohoslužby i v Horním Jelení.

 

Celocírkevní sbírka do fondu solidarity sborů naší církve vynesla 3577,- Kč.

 

Dnes naposledy je možné přispět na naše kmotřence Maxima a Dášu Havrotovy z Ukrajiny do pokladničky vzadu v kostele. Děti podporujeme po dobu jejich studia , předáváme jim každoročně dar 12 ti. V současné době máme vybráno 10 184 Kč . Děkujeme.

 

Dnes odpoledne ve 14.30 se koná seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty ve Vysokém Mýtě, které bude rozhodovat o letošních žádostech o dary a půjčky. Za náš sbor se jednání zúčastní br.

Radek Šamánek.

 

Biblická hodina v Horním Jelení se koná v úterý 28. 6. v 17 hod

 

Ve čtvrtek 30. června v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině. Vykoná je br. far. Jiří Doležal.

Během prázdnin se bohoslužby v DPS na Dubině konat nebudou.

 

Na nástěnce je vyvěšena tabulka s rozpisem služeb pro prázdninový provoz sboru. Děkujeme všem, kteří jste se přihlásili na službu. A prosíme, zapisujte se dál, ještě zbývají volná okénka.

 

Sborová kancelář bude po dobu prázdnin otevřena vždy ve středu od 9 do 11 hodin.

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová bude mít od 2. července do 27. července dovolenou.

 

V pondělí proběhla na faře brigáda- byly přestěhovány, rozebrány a vyvezeny do sběrného dvoru nepotřebné staré skříně, připraven hostinský pokoj v podkroví, před malováním schodiště odmontováno zábradlí, zapojeno čerpadlo k zavlažování farské zahrady. Po rekonstrukci třídy Míru je ale ve farské studni- stejně jako ve studních v okolí málo vody …

Děkujeme Valentinu Jančíkovi, Vlastíku Janouchovi, Filipu Junovi, Tomáši Plchovi, Janu Queisnerovi a Jiřímu Sobotkovi a za jejich pomoc.

 

Vítáme hosty a zveme po skončení bohoslužeb na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu.

Zvláště mezi námi vítáme studenty z Indie, kteří jsou na stáži na Universitě. Jsme rádi, že mohli být hosty v našem sboru. Přejeme jim pěkný pobyt v Pardubicích.

(O. Srb – krátké představení studentů a jejich programu …)

Tento příspěvek napsal/a dne 26.06.2016 v rubrice Ohlášky.