Ohlášky – 26.6.2011

Čtení: Jan 14,15-24 | Text: 5. Mojžíšova 6,4-9 |  Písně: 138; 42; 152; 409; 163; 171-3 | Kazatel: Jiří Doležal | Sbírka: 2.387,/  | Účast: 72/4

Děkujeme bratru faráři Jiřímu Doležalovi za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách.

Ve věku 78 let zemřela minulou neděli sestra Jaroslava Borovcová. Její pohřeb se bude konat zde v kostele ve středu ve 14.30

Dnešní sbírka je určena do fondu solidarity naší církve. Je určena sborům, které mají problémy s odvodem do personálního fondu.

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory, slouží br. f. Daniel Ženatý.

V týdnu se v pátek v 18 hodin sejde mládež na farské zahradě.

Bratr farář Ženatý se v pátek zúčastnil Synodu Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku. Synod se konal v Trenčianských Teplicích.

A příští víkend bude bratr farář zastupovat naší církev shromáždění Gustav Adofského spolku ve Švábsku, kde bude příští neděli kázat.

U nás bude příští neděli 3. července hostem na naší kazatelně bratr farář Jean Nicolas Fell.

A jako vždy první neděli v měsíci, vykonáme sbírku na stavební fond našeho sboru.

V minulém týdnu jsme na stavební fond obdrželi dar 3.000,- a pravidelné měsíční platby 1×100,-; 8×200,-; 2×300,-;1×500,-; 3×1.000,- a 1×1.500,-; Stav SF je 2.042.008,-

Na faře probíhá rekonstrukce přízemí. Je hotová elektroinstalace, zednické práce, vodoinstalace, odpady.

V příštím týdnu se bude provádět brigádnicky rozebrání dlažby v dolní chodbičce před vchodem na zahradu. Brigádníci se přihlásili, děkujeme.

Hospodářská komise vyhlašuje na čtvrtek 7. července od 16 hod. brigádu v bytě pro druhého faráře našeho sboru. Sraz je před vchodem ve Sladkovského ulici č. 669. Jsme si vědomi, že většina z nás v tomto týdnu může využít dovolené k prodloužení státních svátků, a proto prosíme všechny, kteří by se mohli zúčastnit, o jejich pomoc. Budeme vyklízet byt, demontovat linku, sundávat tapety a dělat přípravy pro firmu, která bude v bytě následující týden podřezávat zdi. Vlastní nářadí je vítáno a bližší informace získáte u členů hospodářské komise. Děkujeme všem, kteří pomáhají při stavebních pracích ve sboru!

Během prázdnin budeme potřebovat tým ochotných brigádníků, které budeme moci oslovit telefonicky a vyzvat je, aby přišli vypomoci, když to bude potřeba. Prosím zdatné muže, ženy, napište se na papír vzadu na skle.

Sborovou zásilku ze synodní rady je možné si přečíst na růžových papírech na nástěnce.

Letní tábor pro děti se bude konat na faře ve Veselí u Jimramova ve dnech 17. – 24. července.

Brigáda mládeže v Huslenkách bude probíhat od 31. 7. do 6.8.

Pobyt konfirmandů a mládeže na Lazech se uskuteční od 23. do 27. srpna.

Prosíme ty, kdo se chtějí zúčastnit Podzimního pobytu v Chotěboři od 27. srpna do 4. září, aby odevzdávali přihlášky spolu se zálohou 1000 s. Haně Capouškové.

Vzadu na nástěnce je rozpis bohoslužeb na prázdniny, prosíme, pište se na služby vaření kávy a 1. čtení . Sborová sestra prosí také ochotné zájemce o zástup ve středu a v neděli po dobu její dovolené a konání tábora v kanceláři. Děkujeme!

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty a zveme na kávu a čaj a rozhovor na farskou zahradu.

Nyní budeme mít v našem kostele malou slavnost – staršovstvo požádalo synodní radu, aby udělila Medaili vděčnosti naší církve sestře Martě Tefrové. Synodní rada žádosti vyhověla. Prosím bratra faráře Ženatého, aby se ujal slova …

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 26.06.2011 v rubrice Ohlášky.