Ohlášky 26. 5. 2019

Čtení: Jan 16,23-28.33 Sbírka:  
Text: 1Tim 2,1-6. Účast:  
Písně: 667, 1; 66(1,6-8); 426; 633; 579; 660. VP:  
Kazatel: Hana Ducho

Dnes v 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

V 15 hodin se pak koná v Hradišti u Nasavrk 16. ročník setkání pěveckých sborů chrudimského seniorátu.

Br. f. Jiří Doležal dnes koná bohoslužby v Opatovicích. Z vděčnosti za svých dožitých 90 let věnoval našemu sboru 5 tisíc korun. Děkujeme.

V průběhu měsíce května a dnes naposledy v kostele probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Náš sbor několikrát dostal dar, a čerpal půjčku. Prosím, věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také na pokladní doklad nebo poslat na sborový účet. Zatím se vybralo 5 548 Kč, což je méně než loni.

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

v úterý v 14 hodin odpolední biblická hodina

ve čtvrtek v 15,30 hodin bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a

v 18 hodin se konají bohoslužby ke svátku Nanebevstoupení Páně. Z tohoto důvodu se nekoná biblická hodina

příští neděli 2.6. budou rodinné bohoslužby s kázáním pro děti, v sobotu před tím pak program pro děti s přespáním. Přijďte se svými dětmi a vnoučaty.

Příští neděli také oficiálně poděkujeme s. Pavle Queisnerové za její 19 letou práci na postu pastorační pracovnice v našem sboru.

V pátek 24. 5. se konala Noc kostelů, akci navštívilo kolem 100 účastníků. Máme z toho radost. Děkujeme Pavlíně Junové, Lence Španihelové a Davidu Tomášovi za výbornou organizaci. A děkujeme také všem, kdo se do přípravy jakkoli zapojili. V rámci NK proběhla vernisáž fotografií Zuzany Capouškové a Dity Valachové s názvem Ukrajina. Výstava potrvá do začátku prázdnin.

Připomínáme, že od minulé neděle je každou neděli připraveno 10 ks vytištěných ohlášek.

Kuratorium Evangelického střediska v Chotěboři se na Vás obrací s prosbou o pomoc při zajištění letních rodinných rekreací: Hledáme kuchařku nebo kuchaře na hudební běh od 6. července do 20. července 2019. Denní mzda 1 000.- Kč. Ubytování a stravování ve středisku. Výhodou je zkušenost s hromadným stravováním. Dále hledáme hospodářky a pomocné síly do kuchyně. Termíny a podmínky sdělíme na požádání. Pokud bychom nikoho nesehnali, hrozí v krajním případě zrušení pobytů. Děkujeme Vám za Vaší pomoc i vstřícnost při hledání kuchařky i hospodářky. Budeme vděční za případné tipy. Přejeme Vám krásné letní dny.

Po bohoslužbách jste všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.

Tento příspěvek napsal/a dne 28.05.2019 v rubrice Ohlášky.