Ohlášky – 26.5.2013

Čtení: J 3,1-8  |  Text: Nu 6,22-27  |  Písně: 158; 96; 459; 604; 216 Svítá; 489  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.362,-  |  Účast: 93/8

 

Dnes v 10.45. se konají bohoslužby v naší kazatelské stanici v Horním Jelení.

 

Sbírka svatodušní neděle určená pro Diakonii v Nosislavi, činila v našem sboru 2466,– Kč.

 

V měsíci květnu probíhá celocírkevní sbírka darů na Jeronýmovu jednotu.

V našem sboru jsme doposud vybrali 6980,– Kč, z toho 1200 Kč v Horním Jelení.

Ve sbírce budeme pokračovat ještě tuto a příští neděli. Dary můžete odevzdávat do „pokladničky“ vzadu v kostele, nebo Pavle Queisnerové, i v týdnu v kanceláři.

Děkujeme.

 

V pátek byla Noc kostelů, v sobotu se pak někteří z nás zúčastnili Dne rodiny v Čáslavi.

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do přípravy těchto akcí a zúčastnili se jich.

Na noci kostelů se nás sešlo kolem 70- ti účastníků, byla pěkná atmosféra. V Čáslavi jsme vyslechli zajímavou přednášku bratra Moravetze o radostném zpěvu ve shromáždění. Děti předvedly tanec, který se naučily a zahrály divadlo.

 

Dnes v 19.30 hodin se sejde na faře střední generace.

 

V týdnu se budou konat shromáždění jako obvykle.

Ve čtvrtek od 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka. Sloužit bude br. Luboš Branda z Bratrské jednoty baptistů.

 

Od čtvrtka 30. května do 2. června se bude konat 3. zasedání 33. synodu naší církve.

Jednání se bude zvláště týkat toho, jak dál v přechodu na finanční nezávislost na státu. Každý seniorát má na synodu své zástupce volené konventem. Z našeho sboru se jednání zúčastní br. farář Ženatý jako člen synodní rady a br. Milan Chyba jako seniorátní kurátor.

 

Příští neděle je první nedělí v měsíci, bohoslužby budou tak aby jim mohli rozumět dospělí i děti, a sbírka bude na stavební fond.

 

Ve čtvrtek 6. června, od 19.15 bude na faře schůzka účastníků sborové rekreace v Beskydech, na které si povíme bližší podrobnosti a informace.

 

A ve čtvrtek 13. června od 17.30 hodin bude tradiční sborové odpoledne na farské zahradě.

 

Z květnové sborové zásilky synodní rady zvláště upozorňujeme na kurz Pečuj doma, který pořádá Diakonie o sobotách mezi 8. a 29. červnem pro ty kteří pečují doma o své staré nebo nemocné. Bližší informace jsou na nástěnce vzadu v kostele.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na faru a farskou zahradu na rozhovor při kávě a čaji.

Další oznámení???

Tento příspěvek napsal/a dne 26.05.2013 v rubrice Ohlášky.