Ohlášky – 26.4.2009

Čtení: Ž 23 | Text: J 10,11-16 | Písně: 158; 33; 639; 417; 649; 253 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 83/6 | Sbírka: 1.593,-
Dnes večer se v 19.30 sejde střední generace. Budeme pokračovat ve výkladu Apoštolského vyznání víry, o svém zaměstnání nám poví bratr Vlastimil Janouch.

Dnes odpoledne se konají tato seniorátní shromáždění
– v Chrudimi seniorátní den křesťanské služby. Odpolední shromáždění začíná ve 14:30. Bratr farář Jan Široký promluví na téma: Sociální rozměr židovství.
– v Bučině Setkání nad Biblí. Ve 14 hodin Bratr farář Jiří Doležal uvede účastníky do evangelia podle sepsání Markova

Mládež je celý víkend na seniorátním setkání mládeže v Přelouči.

Program v týdnu je obvyklý
– v úterý kavárnička na faře od 14 hodin.
– ve středu shromáždění dětí a konfirmandů.
– ve čtvrtek biblická hodina v 17:30.
– mládež v pátek v 18.00

Vrcholí přípravy na sborový autobusový zájezd, který se koná v sobotu 16. května. Trasa vede přes zámek Žleby, do vilémovského sboru a končí na zřícenině Lichnice.
Program bude v pomalejším tempu, které – věříme – vyhovuje všem, dětem i starším osobám.
Prosíme, abyste se psali na nástěnce v kostele na tmavěmodrý papír- dnes naposled.

Minulou neděli jsme se po bohoslužbách společně fotografovali.
Fotografie byla věnována bratru faráři Doležalovi k jeho narozeninám.
Fotografie visí vzadu v kostele a můžeme si ji objednat.
Na výběr jsou 3 rozměry, ceny jsou uvedeny. Pište se vzadu v kostele na žlutý papír

Staršovstvo na své dubnové schůzi pověřilo bratra Pavla Capouška péčí o sborový archiv. Bratr Capoušek se již částečně archivu věnoval, zvláště fotodokumentaci. Děkujeme mu, že se této práci bude věnovat.

V minulém týdnu jsme s díky obdrželi následující dary:
1.000,- na stavební fond
1.000,- na opravu varhan
a rovněž 1.000,- dar sboru při výročí 80. narozenin.

Vítáme všechny hosty a zveme vás na kávu a čaj na faru a na farskou zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 26.04.2009 v rubrice Ohlášky.