Ohlášky 26.3.2017 výroční sborové shromáždění

Čtení: J 4, 5-30 | Text: J 4,28-29  | Písně: 426; 42 1-3; 367; 699; 478; 406 | Kazatel: Anna Lavická | Sbírka: 3. 492,- Kč  | Účast: 90/10

Děkujeme sestře farářce Anně Lavické za její službu při dnešních bohoslužbách.

10 minut po skončení bohoslužeb se bude konat výroční sborové shromáždění, při kterém budeme mimo jiné volit nové staršovstvo na šestileté období.

Účastnit se ho mohou všichni přítomní.  Prosíme, abyste se zapsali do seznamu hlasovných členů sboru, pokud jste tak už neučinili.  Kdo jste zapsáni – neodcházejte.  Pokud musíte odejít, je třeba, abyste se ze seznamu škrtli.

Sborového shromáždění se mohou účastnit i nečlenové sboru, nemají však hlasovací právo. Sborové shromáždění činí platná usnesení, za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

O přestávce si můžete vzít kávu a čaj, které se budou podávat vpředu v kostele.

Po dobu sborového shromáždění děti na pohlídá na faře Jiří Sobotka. Fara bude zamčená, je potřeba zvonit nebo zavolat na mobil, když by byly děti na zahradě.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

  • v úterý ve 14 hodin – bude odpolední biblická hodina
  • ve čtvrtek v 15.00 budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka

V sobotu 1. dubna bude pro děti připraven na faře program s přespáváním a v neděli 2. dubna

budou bohoslužby pro děti i dospělé.

Po bohoslužbách a společném obědě pro přihlášené budou závody autodráh o cenu San Faryna pro děti.

Děkujeme všem, kteří připravují program na tyto akce a starají se, aby vše dobře proběhlo.

 

V neděli 9. dubna v 17 hodin – zde v kostele –  bude mít přednášku dr. Ladislav Beneš k 500. výročí reformace –  s názvem –  Svoboda, spravedlnost a víra.  Všichni jsme zváni. 

Do neděle 17. dubna  se můžete přihlašovat na sborový víkendový pobyt pro všechny generace v Evangelickém středisku v Chotěboři ve dnech 6. – 8. května. Pište se na žlutý papír na skle místnosti pro děti.

Na Letní tábor pro děti v Horních Dubenkách od 11. do 20. srpna je zatím přihlášeno 10 dětí,  Aby se tábor mohl konat,  je třeba mít alespoň 15 dětí. Neodkládejte přihlášení na poslední chvíli.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 28.03.2017 v rubrice Ohlášky.