Ohlášky 26.2.2017

Čtení: | Text: | Písně: | Kazatel: Jiří Doležal | Sbírka: 2 200,- Kč  | Účast: 73/7

Děkujeme bratru faráři Jiřímu Doležalovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 se dnes konají bohoslužby v Horním Jelení.

Minulou neděli se sbor i staršovstvo seznamovalo s farářkou Hanou Ducho a její rodinou. Její nástup do služby by byl možný od září 2018 na poloviční úvazek. Nejdéle od 4 let věku nejmladšího dítěte na plný. Jednání proběhlo v milé atmosféře k oboustranné spokojenosti.

V týdnu budou obvyklá shromáždění, mimo nich připomínáme:

  • v úterý ve 14 hodin bude odpolední biblická hodina
  • ve středu v 9.30 se sejdou na faře maminky s dětmi
  • ve čtvrtek v 15.00 začínají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka
  • po biblické hodině v 19. 10 začíná rukodělný kruh
  • příští neděle 5. března je první neděle postní. Bude vysluhována večeře Páně.

Ekumenické setkání Světového dne modliteb se bude konat v pátek 3. března 2017 od 16 hodin v modlitebně Bratrské jednoty baptistů ve Sladkovského ulici. Letošní program připravily ženy na Filipínách. Všichni jsme zváni do tohoto společenství.

V květnu o víkendu 6.- 8. pořádáme víkendový pobyt v Chotěboři. Hlásit se můžete na žlutý papír na skle místnosti pro děti.

I letos pořádáme letní tábor v Horních Dubenkách. Své děti, vnoučata i jejich kamarády můžete hlásit do 19. března.

Poradní odbor pro práci s laiky při synodní radě připravil seminář „Co by měl vědět každý presbyter“. Bude se konat 25. března 2017 od 9.30 hod. v Husově domě v Praze. Program semináře je na nástěnce. Je určen zvláště pro nové členy staršovstev. Přihlášky se přijímají do 10. března.

Předplatitele Českého bratra a Kostnických jisker prosíme o zaplacení předplatného na letošní rok.

Výzva rukodělného kruhu:

Na rukodělném kruhu budeme vyrábět dárkové tašky na adventní bazar z nástěnných kalendářů. Rukodělný kruh rád přijme obrázkové nástěnné kalendáře různých formátů. Kalendáře můžete nosit do kostela nebo v týdnu do kanceláře na faru. Děkujeme.

Schůzky Rukodělného kruhu se konají první čtvrtek v měsíci od 19.10 (kromě června a září) na faře po biblické hodině. Zván je každý. S sebou vezměte nůžky a dobrou náladu. 2. března se na vás těšíme!

Pište se prosím do služeb – na vaření kávy/čaje po bohoslužbách a na 1. čtení. Děkujeme.

Zítra bude slavit svoje 89. narozeniny sestra Marta Tefrová. Sestra Tefrová pracovala jako sborová sestra v našem sboru od 7. března 1950 do 30. června 1969. Byla také dlouholetou členkou staršovstva. Jsme rádi, že se s ní můžeme stále setkávat a přejeme jí vše dobré do dalších dní a let. (předání květiny)

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji. Zároveň prosíme statné muže o pomoc přenošením nábytku ze sklepní kanceláře do pracovny ve farářském bytě. Hlaste se, prosím, na faře členům hospodářské komise.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.02.2017 v rubrice Ohlášky.