Ohlášky – 26.2.2012

Čtení: Jan 12, 24-26  |  Text:1 Korintským 13, 1-3  |  Písně: 256; 25; 433; VP: 308; 397; 461; 182 477; 367; 487  |  Kazatel: Jean- Nicolas Fell  |  Sbírka: 3.795,-  |  Účast: 97/3

 

Děkujeme bratru faráři Jean Nicollasi Fellovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. Máme radost, že nás se svou manželkou a dcerkou navštívili.

Přejeme, aby se jim ve Švýcarsku dobře dařilo a prosíme, aby vyřídili pozdravy v jejich sboru.

Večer v 19.30 hodin bude bratr farář Fell vyprávět o své práci ve Švýcarsku při setkání střední generace.

 

V naší kazatelské stanici Horní Jelení jsou bohoslužby dnes v 10.45, sloužit bude bratr farář Ženatý.

 

Dnešní sbírka je určena na celocírkevní sbírku na tisk a jinou publikační činnost naší církve. Ze sbírky se podporuje vydávání Českého bratra, Bratrstva, Sbírky kázání a katechetických pomůcek pro děti.

 

Dnes odpoledne v 16 hodin zveme na podvečer Kostnické jednoty. Výkladem a svědectvím na téma „Cizinci žijí mezi námi a s námi“ poslouží sestra Alena Fendrychová, koordinátorka práce s cizinci při Diakonii ČCE. Účast přislíbila též jedna rodina z Běloruska, která trvale žije v Polabinách. Sestra Fendrychová přijme kusy různých látek pro práci žen v utečeneckých táborech. Látky můžete přinést na přednášku.

 

Část mládeže našeho sboru je na seniorátním setkání v Horní Čermné.

 

Pravidelná shromáždění se v týdnu budou konat jako obvykle.

 

V úterý se sejdou v 20 na faře učitelé NŠ a ve čtvrtek v 19 rukodělný kruh.

 

V pátek 2. března je Světový den modliteb. Ekumenické setkání se bude konat v 16 hodin na římskokatolické faře v Kostelní ulici. Program připravily ženy z Malaisie. Všichni jsme zváni.

 

Příští neděle je první v měsíci, bohoslužby budou pro děti i dospělé, sbírka bude určena na stavební fond.

 

Nájemce tábořiště pro náš letní tábor, posunul termín konání našeho běhu o tři dny dříve. Náš tábor se tedy bude konat od 8. do 17. července. Omlouváme se, všem přihlášeným tuto informaci pošleme.

 

Prosíme předplatitele Českého bratra a Kostnických jisker, aby zaplatili předplatné na rok 2012.

 

V minulém týdnu jsme obdrželi dary na stavební fond ve výši 4.700,-

 

Ve dnech 16. a 17. června pořádáme zájezd do Berlína– do dvou českých bratrských sborů, na slavnost 275. výročí příchodu českých bratří. Tento zájezd je omezen na počet 20 lidí. Zájemci pište se na papír vzadu na nástěnce.

 

Probíhá stěhování sborové kanceláře – sborová sestra prosí ochotné pomocníky, aby přenesli po bohoslužbách připravené krabice a clipy s fotografiemi, z kanceláře na faru. Děkujeme.

 

Pardubická mládež se v sobotu zúčastnila futsalového turnaje v Třebechovicích pod Orebem. Tým skončil na 3. místě.

 

Vítáme v našem shromáždění hosty, a zveme všechny k rozhovoru na faru, ke kávě a čaji..

Tento příspěvek napsal/a dne 26.02.2012 v rubrice Ohlášky.