Ohlášky 26.12.2021

Čtení:  L 2,1-20 Sbírka:  
Text: L 2,10-12 Účast:  
Písně:  98, 293, 294, 297, 655,299 VP:  
Kazate      František PLecháček   

Děkujeme bratru faráři Františku Plecháčkovi za jeho službu a děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Sestra farářka H. Ducho slouží v Bukovce. 

V neděli 2. ledna s vděčností zahájíme nový občanský rok, budeme slavit večeři Páně a také začneme zpívat z nového zpěvníku. 

V lednu se koná týden modliteb za jednotu křesťanů. Rozpis jednotlivých setkání najdete na nástěnce.  

V příštím týdnu má s farářka i sborová asistentka dovolenou. V tomto týdnu se také nekonají žádná sborová setkání.  

Po bohoslužbách jste zváni na posezení u kávy a čaje na faře. Prosíme, buďte zodpovědní k hygienickým opatřením.   

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2021 v rubrice Ohlášky.