Ohlášky 26. 12. 2017

Čtení:

Sbírka:

Text:

Účast:

Písně:

VP:

Kazatel: A. Lavická

Děkujeme sestře farářce Anně Lavické za službu při bohoslužbách.

Včerejší celocírkevní sbírka, určená na podporu bohoslovců a vikariátu, vynesla v našem sboru 6 824,-Kč.

Kupujte si Kalendář, Na každý den a Hesla jednoty bratrské pro rok 2018. V kalendáři jsou příspěvky od sestry Mandysové, bratrů Doležala a Ženatého.

Ve čtvrtek 28. prosince se bude na faře letos naposledy vařit polévka pro bezdomovce. Prosíme pomocníky, aby se hlásili Pavlovi Capouškovi.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2017 v rubrice Ohlášky.