Ohlášky – 26.12.2011

Čtení:  |  Text: |  Písně:  |  Kazatel: Dalibor Antalík  |  Sbírka: 1.010,-  |  Účast: 39/1 

Děkujeme bratru faráři Daliboru Antalíkovi za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách. Bratr farář Ženatý slouží v Bukovce.

 

 Včerejší sbírka pro vzdělávání bohoslovců naší církve a podporu vikariátu vynesla 6886 Kč. Všem dárcům děkujeme.

 

Ve čtvrtek 29. prosince v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.

  

Na Silvestra, poslední den roku, budou bohoslužby v 16 hodin v kostele.

 

 Na Nový rok budou bohoslužby v 9 hodin s vysluhováním večeře Páně a v 10.15 hodin v kazatelské stanici Horní Jelení.

  

Po dobu prázdnin bude sborová kancelář uzavřena.

  

Mládež našeho sboru a jejich přátelé stráví konec roku společně na uvolněné faře v Opatovicích u Čáslavi.

  

V lednu se začnou připravovat dva dospělí lidé ke křtu. Pokud víte o někom, kdo by se chtěl přidat, obraťte se na sestru kurátorku nebo na bratra faráře.

 

 V minulém týdnu jsme s díky obdrželi dary na Stavební fond ve výši 100,-; 1.000,- ; 3.000,-; 5.000,- ; 10.000,- a 50.000,- Kč a pravidelné platby v celkové výši 6.050,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

Adventní bazar vynesl 27.950,- Kč. Děkujeme všem, kdo se na něm podíleli.

 

 Stále probíhá sbírka na stavební fond. Splácíme půjčku, kterou jsme si vzali od luterských církví v Německu. Za půjčené peníze jsme opravili faru, kdo jste ji ještě po opravách neviděli, běžte se podívat. Prosíme, abyste na sbírku pamatovali a pokud můžete, štědře ji nadále podporovali.

 

 Je možné si zakoupit nástěnný kalendář na příští rok, příručku Na každý den a Evangelický kalendář.

Vítáme v našem kostele všechny hosty a zveme na kávu, čaj a rozhovor faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 26.12.2011 v rubrice Ohlášky.