Ohlášky – 26.12.2010

Čtení: Iz 11,1-9  |  Text: L 2,10-14  |  Písně: 442; 293; 297; 294; 654; 299  |  Kazatel: Jan Plecháček  |  Účast: 47  |  Sbírka: 1.100,-

 

Děkujeme bratru Janu Plecháčkovi z Heřmanova Městce za jeho službu při dnešních bohoslužbách, přejeme vše dobré jemu, jeho rodině i sboru.

Náš bratr farář Ženatý je v Chrudimi.

 

V úterý ve 14 hodin se zde v kostele koná pohřební rozloučení se sestrou Annou Petrášovou z Pardubic, která zemřela ve věku 89 let. Bývala pravidelnou účastnicí našich bohoslužeb. Prosíme o potěchu pro její rodinu.

 

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka v 15 hodin. Vykoná je bratr Samuel Jindra, kazatel CB.

 

V pátek, posledním dni roce 2010, se konají zde bohoslužby v 16 hodin. Vykoná je bratr farář Jean Nicolas Fell, náš bývalý farář.

 

V sobotu na Nový rok se konají bohoslužby s VP v 9 hodin, kázat bude bratr farář Jiří Doležal.

 

Příští neděli jsou bohoslužby v 9 hodin, vykoná je bratr farář Daniel Ženatý.

 

Včera jsme vykonali sbírku na bohoslovce a vikariát. Vynesla 5.651,-. Všem Vám děkujeme.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2010 v rubrice Ohlášky.