Ohlášky – 26.10.2014

Čtení: Am 3,1-8  |  Text: Am 3,7-8  |  Písně: 604, 25, 680, 473, 171, 452  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1.684,-  |  Účast: 

 

Dnes od 10:45 se konají také bohoslužby v Horním Jelení.

 

Sbírka minulou neděli na sociální a charitativní pomoc naší církve, vynesla v našem sboru 5883,– Kč.

Benefice na houpačku na farskou zahradu vynesla dosud 2856 Kč. Malé houpačky je možné si i nadále zakoupit.

 

Příští neděli 2. listopadu vykonáme sbírku na Jubilejní toleranční dar. Tato sbírka je každoročně vyhlašována na posílení celocírkevního fondu, který slouží k poskytování bezúpročných půjček sborům a zařízením naší církve k zajištění naléhavých stavebních prací.

 

Tuto a ještě příští neděli se koná sbírka do domečku na nový fotoaparát pro Pavla Capouška.

 

Schůzka střední generace se dnes večer nekoná.

 

Program v týdnu:

Vzhledem k tomu, že je státní svátek a děti mají prázdniny, nebude se konat odpolední biblická hodina v úterý, ani biblická hodina pro děti a konfirmační cvičení ve středu.

Jako obvykle budou ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v DPS u Kostelíčka, a v 18 hodin biblická hodina pro dospělé na faře.

V pátek v 18 hodin se sejde mládež.

 

Příští neděli 2. listopadu budeme mít bohoslužby pro malé i velké děti Boží. V rámci bohoslužeb bude vykonán křest Matěje Dobrovolného.

V sobotu 1. listopadu budou mít děti zajímavý program s přespáním na faře a ráno přijdou společně na bohoslužby.

Prosíme rodiče, aby děti přihlásili u Pavly Queisnerové do středy.

 

Od příští neděle začne Příležitostný pěvecký sbor pod vedením Hany Benešové nacvičovat písně na vánoce – vždy po bohoslužbách na faře u harmonia.

 

Další setkání v rámci vzdělávání presbyterů se uskuteční v neděli 9.11. zde v Pardubicích od 14:30. Téma zní: Synoptická evangelia a jejich obraz Ježíše Krista. Přednášet bude doc. Jiří Mrázek z naší Evangelické teologické fakulty.

 

Česká biblická společnost připravila nové vydání Kralické bible – Šestidílky s poznámkami kralických překladatelů – v jednom svazku.

Tuto bibli je možné si objednat – pokud odešleme objednávku do 10. listopadu – za nižší cenu.

Základní verze – v umělé kůži – za 1.180 Kč, po 10.listopadu 1.980 Kč

Luxusní verze – vázání v pravé kůži – za 2.232 Kč, později 2.480 Kč.

Vzadu na nástěnce je papír, kam se můžete napsat a Pavla Queisnerová objedná bible hromadně.

 

Na nástěnce je také nabídka zboží ze střediska Diakonie Rolnička, které je možné si objednat a podpořit tak provoz Sociálně terapeutické dílny pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Od 3. do 24. listopadu budou na faře probíhat semináře Pečuj doma – pro zájemce z pečujících rodin, které se starají zejména o seniory. Semináře jsou zdarma. Informační leták s přihláškou je možné si vyzvednout vzadu v kostele.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a zveme hosty i domácí na faru k rozhovoru u kávy a čaje.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 26.10.2014 v rubrice Ohlášky.