Ohlášky 26. 1. 2020

Čtení:  Ž 27, 1 + 4 – 9 Sbírka:   
Text:  J 2, 1 – 11 Účast:   
Písně:  117, 604, 602, 258, 672, 649 VP:   
Kazatel: Hana Ducho    

V 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Sbírka dnešní neděli je celocírkevní a je určena na křesťanskou službu. Bližší informace jsou na nástěnce.

V pátek byl zahájen výcvik s názvem Člověku člověkem, kterého se účastní celkem 24 lidí. Vítáme mezi námi oba lektory – p. Evu Biedermannovu a p. Slávka Vursta i další účastníky. Přejeme vám, aby se celý výcvik vydařil.

S.f. Hana Ducho se ve dnech 27. – 31.1. účastní Farářského kurzu s názvem „Hádala se duše s tělem“. V případě pohřbu ji zastupuje b.f. Dušan Ehmig.

V týdnu se konají tato shromáždění:

  • v úterý 28.1. od 14 hodin odpolední biblická hodina
  • ve čtvrtek 30.1. od 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory U kostelíčka, od 18 hodin biblická hodina s b.f. Jiřím Doležalem.
  • biblická pro děti odpadá

V neděli 2.2. bude při bohoslužbách předána Medaile vděčnosti manželům Capouškovým a sestře Janě Kovaříkové. Pak se na faře bude konat společný oběd – Pavel Capoušek uvaří boršč. Kdo budete mít zájem, pište se, prosím, na papír vzadu na skle.

V pondělí 27. ledna se koná Den otevřených dveří na Evangelické teologické fakultě. Plakáty visí na nástěnce.

Synodní rada vydala letáky k samofinancování – 5 % a hlavu vzhůru. Můžete si je vzít vzadu v kostele.

Zájemci o vystavení potvrzení darů církvi za rok 2019 se, prosím, pište na papír vzadu na skle.

U Jany Plchové můžete uhradit předplatné Českého bratra nebo můžete částku poslat na sborový účet. Cena předplatného je 350 Kč.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 28.01.2020 v rubrice Ohlášky.