Ohlášky – 26.1.2014

Čtení: J 14,15-23  |  Text: Ef 3,14-21  |  Písně: 163, 150, 366, 408, 635, 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1.700,-  |  Účast: 79

 

Dnes v 10.45 jsou bohoslužby v Horním Jelení.

a v 19.30 se koná na faře setkání střední generace.

 

V úterý 28. ledna ve 14 hodin bude první biblická hodina pro ty z vás, kteří nemůžete přicházet ve čtvrtek večer. Tato biblická hodina se bude konat 1x za měsíc, vždy 4. úterý v měsíci. Na faře je nově instalováno zesilovací zařízení- stejně jako v kostele. Pro hůře slyšící jsou k dispozici sluchadla.

Ve středu bude biblická hodina pro děti

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině a v 18 hodin obvyklá biblická hodina.

V pátek se v 18 hod sejde mládež.

 

Sbírka na podporu sboru v Lozicích vynesla 4.474 Kč. Sbírku jsme doplnili na 6000 Kč a odeslali do sboru v Lozicích. Všem dárcům děkujeme.

Od rodiny Rychetských jsme obdrželi při pohřebním rozloučení s Janou Rychetskou 1500 Kč na potřeby sboru.

 

Prosíme ty z vás, kteří jste byli požádáni o text do výročního sborového dopisu, abyste své příspěvky zaslali Pavle Queisnerové nejpozději do konce ledna.

Zájemce o potvrzení daru církvi prosíme, aby se zapisovali na nástěnku na zelený papír. Vy, kteří jste byli zapsáni, si můžete potvrzení vyzvednout vzadu v místnosti u sestry Kabelové.

Ta také vybírá předplatné za ČB na rok 2014 ve výši 290,-.

Částku předplatného Kostnických jisker se nám nepodařilo zatím zjistit.

 

První setkání v rámci tříletého kurzu vzdělávání laiků a přípravu na práci ordinovaného presbytera se koná 16.3. 2014 v Pardubicích. Zatím se přihlásili pouze 4 zájemci . Aby se kurz mohl konat, bylo by dobré, aby se přihlásilo alespoň 10 účastníků. Kurz je určen pro všechny, ne jenom pro členy staršovstva. Prosíme, přihlaste se do konce ledna u br. L. Beneše.

Program kurzu je na nástěnce vzadu v kostele.

 

Zájezd do Genkingen je již obsazen. Je možné se i nadále zapsat jako náhradníci.

Po bohoslužbách začneme nacvičovat písně na vystoupení v Německu. Prosíme altové hlasy, aby se sešly u harmonia na faře.

 

Stále je možné přihlašovat jak děti, tak i pomocníky a vedoucí do letního tábora pro děti v Křídlech u Nového Města na Moravě. Prosíme, pište se vzadu na připravený seznam.

 

Připomínáme – kdo máte připojení na internet, sledujte a čtěte www stránky naší církve www.e-cirkev.cz

a sborové zásilky s informacemi z ústředí církve.

 

Bratr farář Daniel Ženatý je dnes ve sboru v Moravči.

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová je tento víkend na semináři pro učitele nedělních škol.

Bratr farář Plecháček se zúčastní farářského kurzu, který se bude konat od pondělí do pátku v Praze.

 

Vítáme všechny milé hosty, a všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu, čaj a rozhovor na faru.

 

Jakub Trusina – pozvání na seniorátní ples

Tento příspěvek napsal/a dne 26.01.2014 v rubrice Ohlášky.