Ohlášky – 25.9.2011

Čtení: Ex 2,23-3,12  |  Text: Ex 3,7-12  |  Písně: 118; 98; 193; 99; 355; 550  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2020,-  |  Účast: 62/2 

 

Děkujeme bratru vikáři Františku Plecháčkovi za jeho službu Slovem v dnešním shromáždění. Bratr Plecháček bude po bohoslužbách odjíždět do Horního Jelení, kde se konají bohoslužby v 10.45 hodin.

 

Náš bratr farář je dnes se svou rodinou na Moravě na narozeninách svého švagra.

 

Dnes odpoledne v 17 hodin bude v našem kostele koncert pro violoncello, housle a varhany. Všichni jste zváni.

 

Biblická pro děti a konfirmační cvičení se v příštím týdnu konat nebudou.

 

Biblická hodina pro dospělé bude ve čtvrtek v 17.00 hod. na faře.

 

Mládež bude příští víkend na celocírkevním sjezdu mládeže v Jihlavě

 

V sobotu 1. 10. v 15 hodin budou mít svatbu bratr vikář František Plecháček a slečna Zdeňka Koníčková. Svatba se bude konat v kostele v Bukovce.

Přejeme oběma mnoho Božího požehnání a těšíme se na další čas, který s nimi prožijeme.

 

Příští neděli budou bohoslužby společné pro děti i dospělé. Prosím, vyjděte vstříc této snaze, aby byly děti v našem shromáždění s námi, a my s nimi. Přiveďte své děti vnuky a pozvěte své známé.

 

Bohoslužby pro děti i dospělé budou každou 1 neděli v měsíci.

 

Příští neděli jsme zváni do Dvakačovic na sborový den, pozvánka je na nástěnce.

 

Ještě jedna pozvánka – Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka bude v sobotu 8.10. v 19 hodin pořádat v našem kostele varhanní koncert maďarských umělců k připomenutí 200. výročí narození Ference Liszta. – plakát je vzadu v kostele

V rámci těchto oslav bude 22. října večer v 19.30 hodin provedeno v chrámu sv. Víta na Hradčanech Lisztovo Oratorium Kristus.

Veřejná generální zkouška bude v tentýž den, t.j. 22.10. ve 13 hodin ve sv.Vítu. Na tuto generální zkoušku bude vstup bezplatný.

 

Prosíme, pište se vzadu na nástěnce na služby vaření kávy, 1. čtení a přípravy květin v kostele. Děkujeme.

V minulém týdnu bylo na faře položeno linoleum a částečně namontována kuchyňská linka…

 

Vzadu na okně je seznam prací, které je na faře ještě třeba udělat. Kdo můžete přijďte a pomozte.

Máme velkou radost z oprav, které se blíží svému závěru. Jak opravy na faře, tak v domě 669. Proto prosíme nezapomínejte na sbírku, kterou na stavební účely konáme. Vždy první neděli v měsíci konáme sbírku na stavební fond.

 

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty a zveme na kávu a čaj, který budeme podávat vzadu v kostele. Dnes si můžete také nakoupit fair tradové zboží ve stánku u sestry Bílkové.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.09.2011 v rubrice Ohlášky.