Ohlášky 25. 8. 2019

Čtení: 2. Pa 28,8-11.14-15 Sbírka:  
Text: Lukáš 10,25-37 Účast:  
Písně: 442, 111, 631, 671, 621, 157 VP:  
Kazatel: Michal Branda    

Děkujeme bratru Michalu Brandovi za dnešní službu při bohoslužbách.

Dnes od 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

Obdrželi jsme dar ve výši 10 000 Kč. Děkujeme.

Ve čtvrtek 29. 8. se budou od 15 hodin konat bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. A od 18 hodin jsme zváni na biblickou hodinu na faře.

V sobotu 31. 8. budou oddáni v Daňkovicích Sára Brandová a Ladislav Beneš. Všichni jste srdečně zváni. Kdo byste potřeboval odvoz, hlaste se, prosím, u Viléma Brandy.

V sobotu začíná podzimní pobyt pro seniory v Chotěboři.

Příští neděli 1. září budou bohoslužby pro dospělé i děti, tzv.  rodinné bohoslužby. Zahájíme společně nový školní. Všechny vás zveme a těšíme se na vás. Sbírka příští neděli je celocírkevní a je určena na podporu škol Evangelické akademie.

Od září se na faře budou konat pravidelná setkání pro děti – biblická hodina pro školní děti a konfirmační příprava pro dospívající. Termín setkání bude upřesněn v prvním zářijovém týdnu podle toho, aby to vyhovovalo co nejvíce dětem. Kdo byste své děti chtěl přihlásit, kontaktujte s.f. Hanu Ducho nebo sborovou asistentku Janu Plchovou. Těšíme se.

Od Diakonie ČCE přišla pozvánka na školení vedoucích humanitárních základen. Kdo byste měl zájem, hlaste se, prosím, u Jany Plchové. Plakátek je na nástěnce.

Upozorňujeme na srpnovou sborovou zásilku ze synodní rady. Synodní rada vyhlašuje výběrové řízení na pozice vedoucí oddělení mládeže a na vedoucí referátu stavebních investic. Podrobnosti jsou na webových stránkách ÚCK.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.08.2019 v rubrice Ohlášky.