Ohlášky 25. 6. 2017

Čtení: Iz 19, 19-25 Sbírka: 1.550,-
Text: Sk 10, 42-48 Účast: 46/7
Písně: 433-1, 433, 675, 694, 582, 636
Kazatel: Pavel Keřkovský

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme bratru faráři Pavlu Keřkovskému za jeho službu při dnešních bohoslužbách, v 10.40 se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Dneska probíhá „zmrzlinová“ nedělní škola. Sešli se děti se všemi učiteli NŠ a loučí se před prázdninami. Udílí se ceny za nejpilnější účast dětí v neděli a při přespávání na faře. Děkujeme všem učitelům za jejich službu i čas, který dětem věnují.

Sbírka solidarity minulou neděli činila 2010 Kč, dary 1100 Kč, celkem tedy 3110 Kč. Děkujeme.

Ve čtvrtek 29. června zahajujeme oslavy otevření a vysvěcení našeho kostela. Stalo se tomu právě před 120 lety roku 1897. V 18 hodin proběhne koncert Hany Medkové a Václava Uhlíře. Mezi jednotlivými skladbami zazní dobové texty z budování kostela a sboru. Přijďte a poděkujme tak za dědictví našich předků. Plakátky jsou vzadu v kostele, prosíme, vyzvedněte si je a pověste ve vašem domě nebo pracovišti.

Ve čtvrtek v 15.30 budou také bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

Periodikum Evangelický týdeník Kostnické jiskry bojuje o přežití. Má málo odběratelů. Vydavatelé napsali o své situaci dopis do sborů. Staršovstvo o této situaci jednalo. Objednali jsme výtisky navíc, které jsou k rozebrání. Přečtěte si je, vyzkoušejte, zda byste neměli chuť toto tradiční periodikum odebírat. V novinách je vložen dopis vydavatele o situaci.

Na nástěnce je připraven prázdninový rozpis služeb na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Prosíme, pište se, aby vše bylo zajištěno. Děkujeme moc!

Vítáme ve shromáždění hosty i domácí. Všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Slovo k návštěvě indických studentů na dnešních bohoslužbách. O. Srb?

Tento příspěvek napsal/a dne 24.06.2017 v rubrice Ohlášky.