Ohlášky – 25.5.2014

Čtení: Jan 16,23-33  |  Text: Žalm 95  |  Písně: 549; 67; 207; 494; 606; 699,3-4  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 3.191,-  |  Účast: 75/6 

 

Dostali jsme smutnou zprávu že zemřel Petr Simon, bylo mu 5 let, syn Daniely Simonové rozené Vesecké. Petr byl od narození vážně nemocen, měl srdeční vadu. Termín rozloučení není zatím znám. Daniela stojí o vaše modlitby.

 

Dnes se v Hradišti u Nasavrk koná Seniorátní setkání generací s bohatým programem pro děti i dospělé. Zúčastní se jej i skupina z našeho sboru s br. far. Plecháčkem a Pavlou Queisnerovou.

 

Bohoslužby v Horním Jelení jsou dnes v 10.45

 

Setkání starší střední generace se dnes nekoná.

 

V pátek byla Noc kostelů. Děkujeme mládeži a br. far. Františku Plecháčkovi za přípravu programu – zazněl zpěv mládeže s kytarou, varhanní hudba a četba různých textů.

 

V sobotu se v našem sboru uskutečnilo školení pro dobrovolníky a asistenty k dětem a mládeži s postižením, kteří budou pracovat při letních akcích v Táboře v Bělči. Pobývalo u nás asi 60 lidí.

 

V měsíci květnu se koná v naší církvi sbírka darů pro Jeronymovu jednotu. Svoje dary můžete odevzdávat do domečku vzadu v kostele nebo proti dokladu v kanceláři. Dary na sbírku bude možné dát ještě i příští neděli.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

V úterý bude odpolední biblická hodina ve 14 hodin

ve středu ve 14.30 biblická hodina pro děti

Ve čtvrtek v 9.30 bude na faře setkání maminek s dětmi, v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka.

Ve čtvrtek je svátek Nanebevzetí Páně – bohoslužby budou v kostele od 18.30

V pátek se sejde mládež.

V sobotu odpoledne je připraven na faře program s přespáním pro děti- proběhne, pokud budou aspoň 3 děti. A příští neděli pak bohoslužby pro malé i velké.

 

Od čtvrtka 29. 5. do neděle 1. června se ne Vsetíně bude konat 4. zasedání synodu Českobratrské církve evangelické. Na programu jednání je kromě jiného rozhovor o hospodářské soběstačnosti sborů, o uspořádání Diakonie ČCE, a mnoho dalších témat přímo souvisejících s organizací a životem církve.

 

Příští neděli 1. června v Horním Jelení v 17 hodin bude přednášet profesor ThDr. Martin Prudký „Bible kralická – její příběh, podoba a význam“. Vzadu v kostele jsou modré letáčky , vezměte si je domů, do zaměstnání atd. Je to naše akce, náš host, prosím, přijeďte tam! Poznáte i místo, které patří našemu sboru.

Kdo byste chtěl jet a nevíte jak – řekněte to mně nebo v týdnu Pavle Queisnerové – najdeme někoho, s kým se můžete svézt.

 

I letos se bude konat podzimní rekreace seniorů v Chotěboři, tentokrát od soboty 30. srpna do soboty 6. září. Přihlášky přijímá H.Capoušková. Pozvánky jsou vzadu na lavici, můžete si je vyzvednout.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 25.05.2014 v rubrice Ohlášky.