Ohlášky – 25.4.2010

Čtení: Mt 7,7-14  |  Text: Ř 8,5-6  |  Písně: 549; 164; 681; 371; 689; 700  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 87/4  | Sbírka: 1.601,-

Včera uzavřeli sňatek Kamila Štastná a Radek Rejšek. Svatba byla ekumenická, konala se v katolickém kostele v Krucemburku, kázal náš bratr farář Ženatý.

Kamila a Radek bývají často s námi na bohoslužbách, Kamila je vnučka sestry Hanyšové z Dukly.

Dnes se v Horním Jelení konají bohoslužby holického sboru

Dnes v 19.30 se sejde střední generace na faře. O svém povolání bude vyprávět br. Pavel Rosa.

Děti a konfimandi se sejdou ve středu v obvyklých hodinách.

Ve čtvrtek v 17 hodin je biblická hodina na faře.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

Sborový autobusový výlet připravujeme na sobotu 15.května t.r. do Javorníce, Kunvaldu a Letohradu. Zájemci pište se na papír vzadu v kostele.

Minulou neděli a dnes je vzadu v kostele umístěna pokladnička na dobrovolnou sbírku na práci s dětmi a mládeží. Mládež se minulou neděli účastnila seniorátních dnů v Hradci Králové. Účastnický poplatek byl kolem 150,- na osobu. Z dobrovolné sbírky mládeži účastnický poplatek na seniorátních dnech uhradíme. Sbírka slouží k tomu, aby případný nedostatek financí nebyl překážkou pro práci s dětmi a mládeží, a jistě je snadnější přispět na konkrétní účel.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme všechny na faru a na zahradu na kávu a čaj.

Tento příspěvek napsal/a dne 28.04.2010 v rubrice Ohlášky.