Ohlášky 25. 3. 2018

Čtení: Iz 50, 4-7 Sbírka: 1625 Kč
Text: Mt 21,1-11 Účast: 55
Písně: 272, 606, Svítá 319, 353, 684, 118
Kazatel: Michal Branda

Děkujeme bratru Michalu Brandovi za službu při dnešních bohoslužbách. Bohoslužby v Horním Jelení začínají v 10.50 hod.

Ve středu se konala řádná schůze staršovstva. Hodnotilo se sborové shromáždění a volba farářky. Seznámili jsme se s plánovaným programem Noci kostelů a úkoly, které pro nás plynou z organizace oslav 100 let naší církve v Pardubicích na konci září.

Hana Ducho se s rodinou přistěhuje do Pardubic již v červenci. Budou se zabydlovat a aklimatizovat a v září se plně zapojí do sborového života. Paní farářka hledá někoho, kdo by jí občasně pohlídal syny. Pokud byste o někom věděli či měli sami zájem, přihlaste se. Hlídání by bylo hrazené. Instalace farářky Hany Ducho se koná 14. 10. 2018.

Oslovili jsme faráře Davida Sinclaira, který nastoupil do ekumenického oddělení naší církve. Jeho úkolem je podpora a rozvoj partnerství mezi českými sbory a sbory v anglicky mluvícím světě, zvláště ve Skotsku. Pan Sinclair bude naším hostem při setkání na farské zahradě 7. června a budeme s ním mít možnost o partnerství diskutovat.

Na Velikonoční pondělí se nebudou konat Bohoslužby. Staršovstvo tak rozhodlo po zvážení všech aktuálních okolností včetně reálných možností personálního zajištění Bohoslužeb.

Staršovstvo rozhodlo o provedení oprav a nátěrů oken a dveří kostela.

Lydie Nečasová s partnerem se ujali péče o farskou zahradu, jsme za to rádi, děkujeme.

Je třeba uhradit předplatné za časopisy – plaťte u pastorační pracovnice nebo na sborový účet.

Pište se vzadu v kostele na výlet do Ležák 14. dubna a víkendový pobyt v Chotěboři 5÷6. května. Bližší informace Vám poskytne pastorační pracovnice.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– v úterý ve 14 hodin se koná odpolední biblická hodina

– ve čtvrtek:

v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka s vysluhováním VP;

v 18 hodin bohoslužby zde v kostele

– na Velký pátek se konají bohoslužby s VP v 9 hodin

– v neděli se konají bohoslužby v 9 hodin s VP a sbírka je určena na hlavní dar lásky Jeronýmovy Jednoty

– připomínáme, že na Velikonoční pondělí se bohoslužby nekonají.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.03.2018 v rubrice Ohlášky.