Ohlášky 25. 2. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel Jana Potočková

Děkujeme sestře Janě Potočkové z Třebíče za její dnešní službu. Jana Potočková je dcerou bratra faráře Jiřího Doležala, vyrostla v našem sboru a jsme rádi, že ji můžeme přivítat mezi sebou.

Sbírka z minulé neděle určená na církevní tisk vynesla 2 289 + 500 Kč dar. Děkujeme.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– v úterý dopolední biblická ve 14 hodin

– ve čtvrtek – v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka

– po biblické v 19.10 na faře rukodělný kruh

– v pátek 2. března od 16 hodin se na faře Římskokatolické církve v Pardubicích v Kostelní ulici uskuteční Ekumenické setkání světového dne modliteb. Program setkání připravily ženy ze Surinamu. Hlavní téma bohoslužebného setkání je „Všechno Boží stvoření je velmi dobré”. Všichni jsou srdečně zváni. Za náš sbor setkání připravuje sestra Naděje Mandysová.

– v sobotu 3. března bude program na faře pro děti s přespáním – je potřeba přihlásit děti do středy

Příští neděli, 4. března, vás zveme na Výroční sborové shromáždění, které se koná v rámci bohoslužeb a je shromážděním volebním. Budeme volit za farářku sboru sestru Hanu Ducho, která nastoupí do služby od září. Již jsme získali pokyn k volbě. Sborové shromáždění bude společné pro celý sbor včetně kazatelské stanice Horní Jelení. Vzadu v kostele je k vyzvednutí finanční zpráva za rok 2017 s návrhem rozpočtu na rok 2018 a ke kontrole seznam hlasovných členů našeho sboru.

Po skončení bohoslužeb a posezení na faře se třicátníci vypraví společně na oběd a potom budou mít i další program.

Po skončení bohoslužeb proběhne zde v kostele focení, prosíme vás všechny, aby jste se přesunuli sem ke stolu Páně. Před ním v čele bude sestra Tefrová s nejbližší rodinou, vy ostatní kolem poslouchejte instrukce fotografa, pana Moška, z kruchty.

Při vycházení z kostela se mohou ti, co se ještě nepodepsali, podepsat na přání k narozeninám pro sestru Tefrovou.

Blahopřání k 90. narozeninám s. Marty Tefrové, vzpomínka br. far. J. Doležala, potom pozvání na faru –  za rodinu Marta Kunkeová.

Tento příspěvek napsal/a dne 04.03.2018 v rubrice Ohlášky.