Ohlášky 25.12.2021

Čtení:  Iz 7,10-17 Sbírka:  
Text: Mt 1, 18-25 Účast:  
Písně:  299, 281, 653, 654, 397,398, 282,1,5,6  VP:  
Kazatel Hana Ducho   

Dnešní sbírka je celocírkevní a je jako každý rok určena pro bohoslovce, vikariát a podporu začínajících farářů 

Zítra, na druhý svátek vánoční, budou bohoslužby v 9 hodin a poslouží při nich br. farář František Plecháček z Bukovky. S farářka bude výměnou sloužit v Bukovce.  

V neděli 2. ledna s vděčností zahájíme nový občanský rok, budeme slavit večeři Páně a také začneme s radostí zpívat z nového zpěvníku. 

V lednu se koná týden modliteb za jednotu křesťanů. Rozpis jednotlivých setkání najdete na nástěnce.  

V příštím týdnu má s farářka i sborová asistentka dovolenou. V tomto týdnu se také nekonají žádná sborová setkání.  

Po bohoslužbách jste zváni na posezení u kávy a čaje na faře. Prosíme, buďte zodpovědní k hygienickým opatřením.   

Přejeme všem požehnané vánoční svátky, hodně pokoje a radosti. 

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2021 v rubrice Ohlášky.