Ohlášky – 25.12.2015

Čtení: Tt 3,4-7  |  Text: L 2,1-11  |  Písně: 284, 281, 293, 297, 636, 294  |  Kazatel: Daniel Ženatý, František Plecháček  |  Sbírka: 8351,-  |  Účast: 108/6

Děkujeme bratru faráři Danielu Ženatému – synodnímu seniorovi – za jeho službu Slovem.

Vítáme mezi námi i jeho manželku Danielu.

Dnes odpoledne ve 13.30 budou sváteční bohoslužby s večeří Páně v Horním Jelení.

Dnešní sbírka je určena na podporu studentů teologie a vikariátu naší církve.

 

 

K dalším bohoslužbám se sejdeme v neděli 27. prosince v 9 hodin, poslouží br. farář Jean-Nicolas Fell.

Na toto shromáždění jsou pozváni také všichni bývalí faráři našeho sboru, sborové sestry i kurátoři.

Na přání br. faráře Ženatého a Doležala se všichni po bohoslužbách vyfotografují.

 

 

Výtěžek letošního bazaru je 19.413. Tato částka bude odeslána Středisku humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE na účet sbírky na pomoc lidem v uprchlických táborech v Jordánsku – na podporu rodin s nemocnými dětmi a starými lidmi v Zaatari.

 

 

Děkujeme všem, kdo jste se podíleli na přípravě polévek pro bezdomovce. Třetí polévka se bude vařit 31. 12. od 7 hodin na faře a podávat se bude od 11 hodin v Nízkoprahovém denním centru.

 

Vítáme mezi námi milé hosty, všichni domácí i hosté jsme zváni na faru na kávu, čaj a rozhovor.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 25.12.2015 v rubrice Ohlášky.