Ohlášky – 25.12.2011

Čtení: Žalm 98,4-9  |  Text: L 2,1-11  |  Písně: 284; 281; 293; 294; – 282; 284; 288 – 297  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 7.012,-  |  Účast: 144/1, VP 135/1

 

Dnes ve14 hodin budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Horním Jelení.

 

Sbírka při dnešních bohoslužbách je celocírkevní a je určena pro vzdělávání bohoslovců naší církve a podporu vikariátu.

 

Na Štědrý den dopoledne zástupci církví předali v pardubické věznici 360 balíčků pro odsouzené. Ve věznici je 700 odsouzených, balíčky dostali ti, kdo mají malé nebo žádné kontakty se svými rodinami. Dalších 60 balíčků jsme předali oběma asylovým domům v Pardubicích. Vyřizujeme mnohé poděkování a vděčnost všem, kdo jste balíčky připravili.

 

Zítra na Štěpána zde budou bohoslužby v 9 hodin. Kázáním poslouží bratr farář Dalibor Antalík z Bukovky. Náš bratr farář Ženatý bude v Bukovce.

 

V pátek na Silvestra budou bohoslužby v 16 hodin v kostele.

 

Na Nový rok budou bohoslužby v 9 hodin s vysluhováním večeře Páně a v 10.15 hodin v kazatelské stanici Horní Jelení.

 

Po dobu prázdnin bude sborová kancelář uzavřena.

 

Mládež našeho sboru a jejich přátelé stráví konec roku společně na uvolněné faře v Opatovicích u Čáslavi.

 

V lednu se začnou připravovat dva dospělí lidé ke křtu. Pokud víte o někom, kdo by se chtěl přidat, obraťte se na sestru kurátorku nebo na bratra faráře.

 

V minulém týdnu jsme s díky obdrželi dary na Stavební fond ve výši 100,-; 1.000,- ; 3.000,-; 5.000,- ; 10.000,- a 50.000,- Kč a pravidelné platby v celkové výši 6.050,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

 

Adventní bazar vynesl 27.950,- Kč. Děkujeme všem, kdo se na něm podíleli.

 

Stále probíhá sbírka na stavební fond. Splácíme půjčku, kterou jsme si vzali od luterských církví v Německu. Za půjčené peníze jsme opravili faru, kdo jste ji ještě po opravách neviděli, běžte se podívat. Prosíme, abyste na sbírku pamatovali a pokud můžete, štědře ji nadále podporovali.

 

Synodní rada naší církve vydala k úmrtí Václava Havla, prezidenta České republiky. Přečtu vám je:

Cítíme bolest, vnímáme ztrátu nad úmrtím Václava Havla. Bolest, že odešel člověk, který byl blízký i našemu myšlení, i když se nikdy k žádné křesťanské církvi oficiálně nepřihlásil. Jeho postoje i promluvy v mnohém souzněly s evangeliem. Václav Havel respektoval toho, který je nad námi. Věřil, že lidský život bude hodnocen na jeho konci, věděl, že žije pod zorným úhlem věčnosti. To mu dodávalo sílu k zápasu o pravdu a lásku. Jsme Pánu Bohu vděčni za jeho život. A přesto jeho úmrtí vnímáme jako ztrátu pro sebe i pro společnost, v níž žijeme. Cítíme, že odchodem Václava Havla z naší časnosti byly oslabeny síly, které v naší společnosti i v tomto světě zápasí o spravedlnost, odpovědnost k bližnímu, pravdu a mají starost o potřebné a utlačované. Uvědomujeme si, že musíme na mnohé z jeho důrazů navazovat, a proto prosíme Boha za to, aby i skrze nás vnášel tyto hodnoty do našeho života, církve i společnosti.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické

 

Ještě máme k prodeji krásné nástěnné kalendáře na příští rok, stejně jako příručku Na každý den a Evangelický kalendář. Můžete zakoupit zde vpředu v kostele pod stromkem.

 

Vítáme v našem kostele všechny hosty a zveme na kávu, čaj a rozhovor faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.12.2011 v rubrice Ohlášky.