Ohlášky – 25.12.2009

 Čtení: Mt 2,1-12 | Text: Mt 2,13-23 | Písně: 284; 281; 299; 289; 287; 284; 306 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast:145/2 |  Sbírka:6.991,-Sbírka po dnešních bohoslužbách je celocírkevní. Peníze jsou odvedeny na celocírkevní účet u synodní rady. Ze sbírky jsou podporováni studenti teologie, kteří po skončeném studiu chtějí sloužit v naší církvi. Jsou z ní také hrazena vydání spojená s vikariátem, přispívá se z ní na studentům na nákup literatury, atp.

Dnes odpoledne se konají bohoslužby v holickém sboru na Horním Jelení.

K bohoslužbám zde se sejdeme v neděli v 9 hodin. Vykoná je student Filip Ženatý, student Evangelické teologické fakulty University Karlovy v Praze.

V neděli po bohoslužbách se sejde mimořádně staršovstvo, bude se zabývat kandidaturami na místo druhého faráře v našem sboru.

Bohoslužby zítra na Štěpána se nekonají.

V úterý předali v pardubické věznici zástupci církví vánoční balíčky odsouzeným mužům. Balíčků bylo 405, o 40 více než loni. Tato akce se letos uskutečnila potřetí, je odsouzeným přijímána velmi vděčně, mnozí se těžko bránili dojetí. Od mnoha z nich vyřizujeme poděkování.

Také vedení věznic a personál si toho co konáme velmi váží a je vstřícný při nesnadné organizaci předávání balíčků.

V adventu se na faře konal adventní bazar-výtěžek byl určen na úpravu sborové místnosti. Vybralo se neuvěřitelných 30.899,-

Je to neuvěřitelná částka za marmelády, nudle do polévky, obrazy, vánoční přání, mapu seniorátu, keramiku, rukavice, šály, naušnice, bylinky, škvarky, ořechy, propisky pečivo.

Děkujeme organizátorům z rukodělného kruhu, vám, kteří jste nabídli výše jmenované a vám kteří jste bazar navštívili a mnohé na něm zakoupili.

Vy, kdo odebíráte Kj a ČB budete mít nejbližší době v deskách lísteček, zda si přejete zachovat předplatné v roce 2010.

A vy, kteří církevní tisk neodebíráte se můžete přihlásit u Pavly Queisnerové.

Pokud církevní tisk neznáte, můžete si vzít na přečtení starší čísla.

V minulém týdnu jsme s poděkováním a s vděčností obdrželi na stavební fond dary 2.000,- a 10.000,- .

Dále pak dar sboru ve výši 5.000,- děkujeme.

Tento dar 5.000 Kč dal dárce jako svůj vánoční dárek sboru. Chtěl, abychom s láskou připomněli, že tak jako dárky myslíme na své blízké o vánočním čase, tak smíme myslet i na svůj sbor a dát i jemu vánoční dárek peněžní formou, každý podle svých možností.

Vzadu na skle jsou termíny letních akcí v našem sboru. Chystáme opět sborovou rekreaci na Rujáně u Baltu, kdo chcete jet, napište se na papír. Zveme všechny.

Vítáme hosty v našem shromáždění a i dnes zveme na kávu, čaj a vánoční hovor na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.12.2009 v rubrice Ohlášky.