Ohlášky – 25.11.2012

Čtení: J 17,1-11  |  Text: J 17,6-10  |  Písně: 150, 103, 417, 408, 648, 259  |  Kazatel:František Plecháček  |  Sbírka: 2.223,-  |  Účast: 83/6

 

Dnes ve 10.45 se konají bohoslužby v Horním Jelení.

 

Ve věku 87 let zemřel bratr Josef Jančík, kazatel evangelického sboru v Bohemce na Ukrajině. Byl to přímý a statečný muž vlídného srdce. Za války přešel v armádě Ludvíka Svobody přes Duklu osvobozoval Prahu. Měl rád svou starou vlast a miloval Pána Boha i své bližní. V našem sboru žije Valentin Jančík, vnuk bratra Josefa Jančíka.

 

Dnešní sbírka je určena na Jubilejní toleranční dar. Z této sbírky jsou poskytovány sborům bezúročné půjčky na stavební úpravy a rekonstrukce budov. V loňském roce činila tato sbírka 455 457,– Kč. Náš sbor letos obdržel bezúročnou půjčku z Jeronymovy jednoty ve výši 300 000 Kč na 5 let.

 

Po několik let konáme v této době sbírku na podporu práce ve sboru v Lozicích. Dnes naposledy můžete svoje dary odevzdávat do pokladničky ve tvaru domečku vzadu v kostele. Dosud činí sbírka 2.400 Kč.

 

Dnes odpoledne ve 14.30 hod. se koná v Chrudimi přednáška vzdělávacího cyklu pro laiky – s názvem Církev a etická odpovědnost – etika v evangelické perspektivě. Přednášet bude doc. Jindřich Halama, děkan Evangelické teologické fakulty. Bratr Beneš nabízí ještě 3-4 místa ve svém voze. Odjezd bude ve 14:00 od kostela.

 

V týdnu se budou konat shromáždění jako obvykle, kromě nich připomínáme:

Ve čtvrtek 29. 11. v  15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U kostelíčka. Kázáním poslouží sestra farářka Mirjam Doležalová.

 

Ve čtvrtek budou mít na naší faře celostátní seminář vězeňských kaplanů. Jsme rádi, že můžeme naše prostory poskytnout pro konání těchto setkání.

 

Přihlásila se sestra, která má zájem o křest v našem sboru. Přípravu ke křtu povede bratr farář Plecháček. Kdo by měl také o katechezi zájem nebo pokud byste o někom věděli, obraťte se na bratra faráře Plecháčka.

 

Chceme vytvořit skupinu těch, kdo budou sloužit při bohoslužbách četbou Písma nebo ohlášek. Prosíme vás, kdo chcete takto sloužit, přijďte tento čtvrtek v 18.15 sem do kostela. Pozvání platí všem, ať jste dosud četli nebo nečetli, ať jste mladí nebo starší, ať jste presbytery nebo nejste. Tedy ve čtvrtek v 18.15 hodin zde v kostele

 

Příští neděli 2. prosince bude první adventní neděle. Bohoslužby budou pro děti a dospělé a bude vysluhována večeře Páně.

 

Po bohoslužbách příští neděli se otevře na faře adventní bazar. Výrobky na bazar můžete nosit v týdnu na faru až do sobotního večera. Od 19 hodin se bude bazar připravovat.

Plakátky na bazar jsou k rozebrání vzadu v kostele.

 

V neděli 2.12. odpoledne v 17 hodin , bude v našem kostele koncert skupiny Let´s Go z Prahy, která zpívá bez hudebního doprovodu Americké spirituály. Vzadu je několik pozvánek na žlutém papíře, můžete je vzít a dát ve známost.

 

Po bohoslužbách si můžete koupit vpředu v kostele příručku Na každý den a Evangelický kalendář a také nástěnný kalendář na rok 2013. Příručky stojí 90,- nástěnný kalendář 50,- . V letošním roce se podařilo připravit příručku Na každý den společným úsilím několika církví sdružených ve společenství protestantských církví v České republice.

 

Rovněž si můžete zakoupit knížku 60 modliteb br. far. Doležala, kterou vydal náš sbor. Stojí 100 Kč.

Bratr farář Doležal bude zájemcům tuto knížku podepisovat.

 

Příležitostný pěvecký sbor bude mít po skončení bohoslužeb zde v kostele generální zkoušku na příští 1. adventní neděli. Prosíme zpěváky a hudebníky, aby přišli dopředu ke stolu Páně.

 

Prosíme ty kdo jsou tak laskaví a roznášejí sborové dopisy, aby si vzadu v kostele vyzvedli Vánoční dopis, který je připraven na roznášení.

 

Bratr farář Daniel Ženatý je dnes ve sboru ve Valašském Meziříčí na sborovém dnu. Odpoledne tam bude sestra Daniela Ženatá vyprávět o své práci šéfredaktorky Českého bratra.

 

Vítáme na bohoslužbách všechny hosty a zveme na kávu a čaj a rozhovor na faru.

 

 

 

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 25.11.2012 v rubrice Ohlášky.