Ohlášky – 25.10.2015

Čtení: Mt 5,38-48  |  Text: Ef 6,10-17  |  Písně: 130; 8; 681; 383; 649; 67  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka:3075  |  Účast:85/15

 

V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení.

Sdělujeme, že v Horním Jelení začala rekonstrukce sborových prostor. Děkujeme členům hospodářské komise za přípravu této akce i za vyklizení prostor.

 

Sbírka minulou neděli na kmotrovství pro Dášu a Maxima z českého sboru na Ukrajině vynesla 5149 Kč. Dary na tento účel je možné i nadále odevzdávat i proti pokladnímu dokladu Pavle Queisnerové.

Dnes odpoledne v 15 hodin začíná v Čáslavi instalace sestry farářky Drahomíry Duškové Havlíčkové.

Dnes večer v 19.30 se sejde na faře střední generace.

Někteří členové mládeže jsou od pátku v Opatovicích na seniorátním setkání mládeže.

V týdnu budou tato setkání:

V úterý ve 14 hodin bude odpolední biblická hodina.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina.

Rovněž ve čtvrtek v 19.30 se sejdou třicátníci.

V tomto týdnu jsou prázdniny, proto se biblická hodina pro děti, konfirmační cvičení ani mládež konat nebudou.

Příští neděle je první nedělí v měsíci, bohoslužby budou pro malé i velké.

Na nástěnce je nabídkový plakát diakonie Rolnička s objednávkovým listem. Kdo mát zájem, můžete si objednat výrobky na vánoce.

Při sborovém dnu jsme hovořili o tom, jakou formou by bylo možné přispět ke zvýšení sborových příjmů. Sestra Věra Brandová se rozhodla, že upeče pečivo, které nabídne k prodeji a výnos z prodeje daruje sboru. Dnes připravila na ochutnání ořechové řezy, Hraběnčin koláč a medovník. Po bohoslužbách jsme zváni na ochutnávku.

Pokud vám bude chutnat, bude Věrka přijímat objednávky a pečivo zájemcům za finanční obnos upeče. Řezy a koláč – za 100 Kč, medovník za 200 Kč. Výtěžek půjde na potřeby sboru – ano?

Pavlína Junová začala opět připravovat vánoční hru, ve které mohou vystupovat děti i dospělí. Všichni kdo by chtěli ve vánoční hře účinkovat, najdou podrobné informace na červeném papíru na skle místnosti pro děti. Je možno se podílet i jinak – zpěvem, či jinou pomocí. Věk, vzdělání ani tělesný či jiný stav nejsou překážkou ba právě naopak. Možné je se přihlásit i přímo u Pavlíny Junové.

Prosíme Vás, zapisujte se na služby prvního čtení, přípravy květin a na vaření kávy a čaje.

Vítáme mezi námi hosty a všichni jsme zváni na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.10.2015 v rubrice Ohlášky.