Ohlášky – 25.10.2009

Čtení: J 15,1-11 | Text: 1. Te 4,1-8 | Písně: 117; 100; 378; 402; 678; 485 | Kazatel: Ladislav Beneš | Účast: 104/6 | Sbírka: 2.317,-

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Náš bratr farář Ženatý zastupuje naší církev na synodu Luterských církví v Německu a na synodu Evangelických církví v Německu, vše v Ulmu. Přijede v úterý.

Dnes naposledy konáme dobrovolnou sbírku na práci s mládeží.
Jsme rádi, že smíme mládeži přispívat především na cestné na sjezdy, brigády a další.
Vzadu u sluchátek je malý domeček jako pokladnička, tam je možné přispět dobrovolným darem.Sbírka činí zatím 2.100,-. Předem vám děkujeme.

Dnes večer v 19:30 se sejde střední generace.

V úterý bude připravena kavárnička ve 14 hodin na faře.

Ve středu je státní svátek, konfirmandi a děti se nesejdou.

Ve čtvrtek je biblická hodina v 17 hodin.

V pátek v 18 hodin se sejde mládež.

Příští neděli bude sbírka věnována na SF našeho sboru.

Bohoslužby pro děti a dospělé bude až další neděli 8.listopadu.

V neděli 1.11. bude br. f. Ženatý hostem na sborovém dnu ve svém 1. sboru, ve Val. Meziříčí. Připomínají si 100 let postavení kostela.

A také příští neděli 4 presbyteři a past.prac. pojednou do Jasenné, do sboru s. farářky Včelné, naší kandidátky na místo 2. farářky.
S. Včelná bude kázat v Pardubicích 15.listopadu.

Příští neděli odpoledne od 14:30 se koná v České Třebové seniorátní presbyterní konference. Hlavním bodem konference bude přednáška prof.Marka Výborného z Heřmanova Městce na téma „Křesťané dvacet let poté“. Zváni jsou všichni!

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na charitativní a sociální práci církve. Vynesla v našem sboru 4.133,-Kč, všem dárcům děkujeme.
Na SF jsme obdrželi dar 1.000,- , děkujeme.
Fotografie s konfirmace je možno si po bohoslužbách vybrat a objednat vpředu naproti farářské lavici
Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.10.2009 v rubrice Ohlášky.