Ohlášky – 25.1.2015

Čtení: Mt 17,1-9  |  Text: 2 Kor 4,7-10  |  Písně: 159; 19; 441; 372;  svítá 216; 679  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka:   |  Účast: 

Děkujeme všem kdo se podíleli na čtvrtečních ekumenických bohoslužbách.

V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení.

Večer v 19.30 se sejde na faře střední generace.

Farář František Plecháček dnes slouží při bohoslužbách v Opatovicích.

 

Program v týdnu bude jako obvykle, upozorňujeme, že

v úterý ve 14 hodin bude odpolední biblická hodina

a ve čtvrtek v 15 hod jsou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

 

V úterý 27. ledna se bude na faře opět vařit polévka pro bezdomovce. Kdo byste chtěl pomoci, přihlaste se u Pavla Capouška. Polévka se bude vařit od 7 hodin ráno a ihned se bude odvážet do Nízkoprahového denního centra, kde se bude od 10 hodin vydávat.

 

Příští neděli – 1. neděli v měsíci – budeme mít shromáždění pro všechny generace. Sbírka bude určena na stavební fond našeho sboru.

 

Vzadu na nástěnce se pište na nadepsaný list – zájemci o potvrzení daru církvi.

 

Předplatné za Českého Bratra a Kostnické Jiskry plaťte prosím u Pavly Queisnerové

 

Autobusový výlet do Litomyšle a na Růžový palouček je plánován na sobotu

23. května. Zájemci hlaste se a zapisujte se do seznamu vzadu na nástěnce.

 

Letošní rok je rokem na podporu ústeckého seniorátu. Proto jej navštívíme a uspořádáme zájezd v neděli 21.6. Navštívíme bohoslužby, DD v Krabčicích a další zajímavá místa

 

Vítáme hosty, všichni jsme zváni na faru k rozhovoru, můžeme se zahřát horkým čajem nebo dobrou kávou.

 

Pozvánka na ples mládeže Karneval 6.2.2015 v KD Dubina, dary na tombolu …

 

Daniel Ž – katecheze – od poloviny února zahájíme katechezi pro dospělé. Je určena všem, kdo nebyli konfirmováni a chtějí být vzděláni v otázkách víry. Pro ty, kdo se tak rozhodnou, slouží katecheze jako příprava ke křtu. Zájemci hlaste se u mne nebo kolegy Plecháčka.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.01.2015 v rubrice Ohlášky.