Ohlášky – 25.1.2009

Čtení: Ř 1,8-17 | Text: Mt 8,5-13 | Písně: 158; 96; 217; 497; 602; 485 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 97/5 | Sbírka: 2.010,-
Ve věku 83 let zemřel bratr Vlastimil Janouch z Dukly. Pohřební rozloučení bude v úterý 27.ledna v 10:30 v krematoriu. Pán potěšuj zarmoucenou rodinu i nás, kteří jsme jej znali.

Dnes po bohoslužbách se sejdou začínající varhaníci u varhan.

Střední generace se sejde dnes večer v 19,30. Na programu bude další část Apošt. vyznání víry, jako host promluví o své práci bratr Pavel Queisner- všichni jste srdečně zváni.

V úterý je kavárnička na faře ve 14 hodin.

Ve středu jsou děti v 15 hodin, konfirmandi v 16 hodin.

Ve čtvrtek jsou bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka v 15 hodin, poslouží bratr Luděk Šíp, kazatel BJB.

V pátek se sejde mládež v 18 hodin.

Příští neděli je první neděle v měsíci, bohoslužby budou pro dospělé a děti a vykonáme sbírku na SF našeho sboru.

V neděli za 14 dní 8.února se koná podvečer Místního sdružení Kostnické jednoty v 17 hodin na naší faře. Hostem bude bratr senior Miloš Hübner a promluví na téma: „Vznik Českobratrské církve evangelické na pozadí převratných změn roku 1918“. Jste všichni zváni.

V našem sboru skoro 2 roky pracují jednotlivé úseky křesťanské služby. Jedním z nich jsou přání k narozeninám. Obracíme se na Vás s touto výzvou:
Výzva je na zelených lístcích vzadu v kostele, psát se můžete na papír na skle, okně místnosti které říkáme šatlava.

Děkujeme vám, kteří jste přinesli látky pro tábor v Bělé pod Bezdězem. Látky budou předány na určené místo.

Děkujeme za dary, které jsme obdrželi v minulém týdnu: 3000,-Kč na SF, 1000,-Kč na varhany a 500,- Kč dar sboru

Kdo chcete pro svá daňová přiznání Potvrzení darů církvi za rok 2008, napište se vzadu na oranžový papír. Zájemci z minulého týdne si je mohou již vyzvednout u sborové sestry.

Dnes naposledy je možno vzadu v kostele připojit svůj podpis pod tyto dokumenty:
• kondolence rodině zesnulého bratra faráře Jiřího Cardy,
• petice pro zachování azylového domu v Praze na Spořilově,
• petice za zachování onkologického oddělení pardubické nemocnice.

Bratr farář Ženatý bude v příštím týdnu od úterý do pátku na farářském kurzu v Praze. Jeho zastupování je během těchto dnů zajištěno.

Poslední píseň 485 bude na varhany doprovázet sestra Jana Benešová. Přejeme jí aby ji služba doprovodu na varhany těšila a jsme rádi, že nás bude doprovázet.

Vítáme všechny hosty v našem shromáždění, káva a čaj na faře už na nás čekají.

Bratr farář k našim varhanům:
Včera se uskutečnilo předání varhan po generální opravě.
Kromě varhanáře pana Fischera byli přítomni především odborníci pan Uhlíř a bratr Jan Esterle z pověření synodní rady, a také zástupci sboru.
Převzetí proběhlo pečlivě.
Výsledek: práce byly provedeny kvalitně a řádně.
Jinak, radujme se, měli jsme a máme výtečné varhany. Po technické i zvukové stránce byl nástroj zhodnocen, tedy je to ještě lepší než to bylo. A až bude hobojový rejstřík, na jehož pořízení chybí něco přes 10.000,- bude to nástroj o němž odborníci pěli samou chválu budou e předhánět, aby si mohli aspoň chvilku zahrát..

Protože vnitřek varhan, kromě píšťal, jen téměř celý nový, musí si materiál – dřevo, kůže – kov – „sednout“ během různých ročních období. Až pak bude možné nastavit konečné hodnoty, vzdálenosti, kontakty. Tyto dodělky, které se budou objevovat, budou dokončeny do konce listopadu 09.

Silnoproudá elektroinstalace a s ní spojené truhlářské práce budou dokončeny do konce dubna. Do toho patří i konečné zakrytí nového motoru varhan. Zvuk motoru se o 50% ztiší.
Nynější motor má příkon 400 W, předchozí měl 3,2 KW

Děkujeme všem, kdo jste svými dary přispěli, také bratru Milanu Chybovi, který měl za staršovstvo opravu varhan na starosti, a radujme se, že nám předchozí generace zanechala dobré varhany, o něž se smíme starat, a které smíme k chvále Boží užívat.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.01.2009 v rubrice Ohlášky.