Ohlášky 24. 6. 2018

Čtení: Gen 12, 1-9 Sbírka:
Text: Gal 3, 26-29 Účast:
Písně: 100; 161; 366; 606; 678; 179
Kazatel: Anna Lavická

Děkujeme sestře Lavické za službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení

Sbírka Solidarity minulou neděli činila v našem sboru 2360,- , přijali jsme dary ve výši 190 a 500 kč. Celkem tedy 3050,-

Byt pro farářskou rodinu je uklizen, děkujeme všem 12- ti uklizečkám a uklizečům. Rodina Ducho se stěhuje v úterý kolem 17- té hodiny tu v Pardubicích. Potřebujeme pár lidí na pomoc, zatím přislíbilo 4-5 mužů. Kdo byste mohli přijít, přihlaste se u Evy Markové.

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

– Na úterý plánována návštěva Heřmanova Městce – židovské synagogy a galerie v bývalé židovské škole. Komentovaná prohlídka je objednaná na úterý 26. června 2018 v 15 hodin. Můžeme společně cestovat autobusem ve 13.20 z autobusového nádraží anebo individuálně. Pozvánka visí též vzadu v kostele a na faře ve sborové místnosti. Případné dotazy zodpoví s. Naděje Mandysová.

– Ve čtvrtek

v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině,

v 18 hodin biblická hodina na faře.

Výstava fotografií Pavla Capouška v našem kostele potrvá do konce června. Je možné si vystavené fotografie zakoupit za 300 Kč. Výnos půjde na pokrytí nákladů výstavy. Zájemci o fotografie se pište se na papír umístěný v zadní části kostela. Po skončení výstavy vám budou fotografie dodány.

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má dnes dovolenou.

Před prázdninami je potřeba zajistit služby, prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Vzadu je přiložena tabulka na prázdniny. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře. |

Na dnešní službu přípravy kávy a čaje se nikdo nepřihlásil. Setkání na faře se koná, občerstvení proběhne formou samoobsluhy. Kávu či čaj si sami připravíte, umyjete, utřete a uklidíte vámi použité nádobí. Klíč od fary vydá presbyterská služba- tedy já….

Tento příspěvek napsal/a dne 27.06.2018 v rubrice Ohlášky.