Ohlášky – 24.6.2012

Čtení: Lk 15,1-10  |  Text: Ž 106,1-8  |  Písně: 161; 47; 214; 648; 662; 582  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.880,-  |  Účast: 88

Příští neděli 1. července poslouží při bohoslužbách bratr farář František Plecháček.

 

Bratr farář Ženatý bude mít od 29. června do 8. července dovolenou. V případě pohřbu jej zastoupí senior Miloš Hübner.

 

Sbírka příští neděli je určena na Fond solidarity sborů naší církve.

 

Konáme sbírku pro pro 2 děti z Ukrajiny – Maxima a Dášu, kterým jsme nabídli kmotrovství. Sborové shromáždění schválilo, že je budeme podporovat částkou 500 Kč měsíčně. Svoje dary můžete odevzdávat do domečku vzadu v kostele. V srpnu pojede bratr farář Ženatý jako zástupce SR do Veselinivky na oslavu 100. výročí založení obce a při té příležitosti jim naše dary předá. Zatím jsme vybrali 725,– Kč.

 

Ve čtvrtek 28. června se sejdou v 9,30 naposledy před prázdninami maminky s dětmi.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Poslouží bratr farář Ženatý. Bohoslužby v Domově pro seniory se konají vždy ve čtvrtek i v době prázdnin. Rozpis je na nástěnce vzadu v kostele.

 

Ve čtvrtek se konala řádná schůze staršovstva, sešli jsme se v Horním Jelení a projednali kromě jiného:

  • O členství v našem sboru požádala Věra, Michal a Vilém Brandovi ze Sladkovského ulice. Staršovstvo jejich žádost schválilo. Vítáme Brandovi v našem sboru a přejeme jim, aby zde našli posilu a zakotvení pro svůj život.

  • Bratr Michal Branda rovněž požádal náš sbor o pověření k duchovní službě v pardubické věznici, kde pracuje jako dobrovolník. Staršovstvo tuto žádost rádo schválilo.

  • Podle návrhu hospodářské komise jsme rozhodli, že v co nejbližší době necháme provést opravu střechy kostela – části nad kazatelnou, která nebyla dokončena v roce 2005. Není možné opravu odkládat, protože do kostela zatéká. Hospodářská komise má připravený plán prací pro brigádu mládeže – zde v Pardubicích i v Horním Jelení.

  •  

Připravili jsme se na prázdninový provoz ve sboru, kdy je potřeba zajistit zástup ve sborové kanceláři i při bohoslužbách v době prázdninových akcí i dovolených. Vzadu v kostele je tabulka s rozpisem služeb. Děkujeme všem, kdo jste se přihlásili, že pomůžete.

 

Letošní pobyt seniorů v Chotěboři bude od 1. do 8. září. Přihlášky přijímá sestra Capoušková.

 

Po bohoslužbách bude 5 minutová přestávka, rozloučíme se s těmi, kdo nemohou zůstat a pak budeme pokračovat ve sborovém shromáždění volbou druhého faráře sboru.

 

Po sborovém shromáždění, které asi nebude trvat dlouho, jsme zváni na rozhovor, kávu a čaj na faru a na zahradu.

Přejeme vám krásné prožití letních prázdnin a dovolených, dobrý odpočinek a načerpání nových sil.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 26.06.2012 v rubrice Ohlášky.