Ohlášky 24. 5. 2020

Čtení:  Jan 16, 5 – 15 Sbírka:   
Text:  Jer 14, 1 – 9 Účast:   
Písně:  667, 47, 631, 196, 673, 450 VP:   
Kazatel: Ladislav Beneš    

Děkujeme Ladislavu Benešovi za jeho dnešní službu při bohoslužbách. Od 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení.

Vzadu do domečku můžete přispívat na sbírku Jeronýmovy jednoty. Letáčky ke sbírce jsou k rozebrání vzadu v kostele. Děkujeme

Příští neděli (31. 5.) slavíme Svatodušní svátky, budeme také slavit VP. Z důvodů různých opatření kvůli koronaviru muselo staršovstvo rozhodnout o změnách ve vysluhování. A sice: víno budeme přijímat z malých kalíšků, a ne z jednoho společného kalicha. A také vynecháme pozdravení pokoje. Věříme, že jsou tyto změny dočasné.

Během bohoslužeb příští neděli bychom také rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří pomáhali v době karantény.

V sobotu 30. 5. se bude konat sborová brigáda – budou se uklízet sborové prostory, mýt okna na faře a v kostele. Prosíme, abyste přišli.

V neděli 14. června se bude konat výroční sborové shromáždění, které začne po ukončení bohoslužeb. Jedním z bodu programu bude představení záměru staršovstva o dalším postupu ve věci rekonstrukce budovy v ulici Hronovická. Upozorňujeme, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Rozhodovat mohou členové sboru starší osmnácti let. Vzadu v kostele jsou k dispozici zpráva o hospodaření sboru, návrh rozpočtu na rok 2020. Prosíme o kontrolu údajů v seznamu členů s hlasovacím právem. Jsou k dispozici vzadu v kostele.

Můžete se přihlašovat do kurzu Theofil – je to kurz pro výpomocné kazatele – je určen pro každého, kdo by se rád stal výpomocným kazatelem v ČCE. Bližší informace jsou na nástěnce před kostelem.

Posezení u kávy a čaje se zatím nekoná. Prosíme, abyste se po ukončení bohoslužeb neshromažďovali vzadu v kostele a při vycházení farář ani presbyter nebudou podávat ruce. Děkujeme za pochopení.

V týdnu se konají tato shromáždění

  • ve středu od 15 hodin konfirmační příprava
  • ve čtvrtek od 18 hodin biblická hodina s Jiřím Doležalem
  • v pátek od 15 hodin biblická hodina pro děti
Tento příspěvek napsal/a dne 26.05.2020 v rubrice Ohlášky.