Ohlášky – 24.5.2015

Čtení: Jan 14,23-27  |  Text: Ř 5,5  |  Písně: 168; 65; 675; 379; 397;487  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast:84/7  |  Počasí: 3221 Kč

Blahopřejeme bratru faráři Danieli Ženatému ke zvolení synodním seniorem. Přejeme mu hodně sil a Božího požehnání pro tuto službu. Úřadu synodního seniora se Daniel Ženatý ujme koncem listopadu t.r. Do té doby je stále naším farářem.

V 10.45 budou bohoslužby v Horním Jelení.

Dnešní sbírka je určena pro Diakonii naší církve.

Pokračuje sbírka pro Jeronýmovu jednotu, která slouží sborům na údržbu a opravy sborových budov. Svoje dary můžete odevzdávat do pokladničky vzadu v kostele nebo Pavle Queisnerové proti dokladu. Dosud jsme shromáždili 3090 Kč.

Dnes odpoledne ve 14.30 se koná v Chrudimi další přednáška cyklu vzdělávání laiků. Přednášet bude farář Petr Gallus na téma – Ježíš Kristus a Boží Trojice.

Dnes večer v 19.30 se sejde na faře střední generace.

V týdnu budou obvyklá shromáždění.

Připomínáme – v úterý ve 14 hodin odpolední biblická hodina,

ve čtvrtek v 15.00 bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka

ve čtvrtek v 19.30 setkání třicátníků

V pátek, který je před námi bude Noc kostelů – program je na plakátech. Náš kostel bude otevřen pro veřejnost od 20 do 23 hodin. Prosíme, abyste tuto akci podpořili, přišli a pozvali své známé. Prosíme, abyste se také přihlásili na pomoc – budeme podávat pohoštění, vařit kávu a čaj, prodávat knihy u knižního stánku, apod.

Příští neděli budeme slavit svátost křtu, pokřtěn bude Bedřich Mezera ze Sezemic.

Příští neděli po bohoslužbách budeme mít zde v kostele besedu, při které se seznámíme s  jednáním synodu a budeme hovořit o tom, jak dál v našem sboru po zvolení Daniele Ženatého synodním seniorem.

V úterý 2. června v 19. hodin bude v našem kostele koncert s názvem – Mistru Janu Husovi s láskou. Vystoupí Alfréd Strejček, Hana Medková a Václav Uhlíř. Přijďte a pozvěte své přátele.

Na neděli 23. června připravujeme sborový zájezd do Severních Čech – program zájezdu je vyvěšen na nástěnce. Budeme v Chomutově, pojedeme kolem vytěžených území, navštívíme Národní hřbitov v Terezíně, Diakonii Litoměřice, Domov pro seniory naší Diakonie v Krabčicích… Přihlašujte se a pište se na připravený zelený papír. Po 7. červnu nabídneme volná místa v okolních sborech

Podzimní pobyt pro seniory v Chotěboři se letos uskuteční ve dnech 29. srpna až 5. září. Přihlášky přijímá Hana Capoušková.

Již několik let uklízí naše prostory na faře i v kostele Katka Janouchová. Děkujeme jí za tuto službu. Tuto práci bude vykonávat do konce září. Od října budeme na úklid potřebovat někoho jiného. Kdo byste měli o tuto práci zájem nebo o někom věděli, přihlaste se u Hany Capouškové nebo u Pavly Queisnerové.

Vítáme ve shromáždění hosty. Všichni jsme zváni na faru a na zahradu na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 24.05.2015 v rubrice Ohlášky.