Ohlášky – 24.5.2009

Čtení: Ř 12,17 – 21 | Text: Gn 26, 15 – 25 | Písně: 100, 549, 438, 419, 621, 636 | Kazatel: Martin Kocanda | Účast: 67 | Sbírka: 1.390,-,-
Děkujeme bratru Martinovi Kocandovi za dnešní službu při bohoslužbách. Náš bratr farář Ženatý, pastorační pracovnice Pavla Queisnerová a několik dalších bratří a sester z našeho sboru jsou na Evangelickém Kirchentagu v Německu, který končí dnes.

V úterý jste zváni na kavárničku ve 14 hodin na faře a na zahradě.

Ve středu se sejdou děti a poté i konfirmandi v obvyklých hodinách.

Ve čtvrtek je biblická hodina v 17:30.

V pátek se sejde mládež v 18 hodin.

Příští neděle je svatodušní nedělí. Při bohoslužbách bude vysluhována VP a bude pokřtěn Daniel Pospíšil. Sbírka při bohoslužbách příští neděle bude věnována na práci Diakonie. Výnos z letošní celocírkevní sbírky bude věnován na tři střediska Diakonie – v Litoměřicích, v Letovicích a v Mostě. Podrobněji na nástěnce v kostele.
Plánujeme též cyklistický výlet příští neděli po bohoslužbách.

Sbírka na Jeronymovu jednotu končí za týden. Prosíme, abyste na ni pamatovali, pokladnička je vzadu v kostele anebo svůj dar můžete odevzdat na potvrzení u služby dnes nebo v týdnu v kanceláři.

V minulých dnech jsme přijali dar na SF 1000,- Kč, Děkujeme.

Minulou sobotu jsme navštívili během sborového výletu sbor ve Vilémově. Byli jsme mile přijati. Dnes je možné pro účastníky výletu připojit svůj podpis do děkovného dopisu vilémovským. Je také možné si objednat fotografie z tohoto výletu. Obojí – dopis a fotografie – jsou vzadu v kostele.

Dnes je také možné si vyzvednout objednané fotografie z fotografování 19.dubna. t.r. Fotografie se prodávají vpředu v kostele.

Vítáme hosty v našem shromáždění, zveme vás na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 24.05.2009 v rubrice Ohlášky.