Ohlášky – 24.4.2011

Čtení: Lk 24,1-12  |  Text: 1 Kor 15,57  |  Písně: 118; 81; 347; 346;  – 397; 443; – 618  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 5.517,- Jelení 620,-  |  Účast: 105/10, VP 98

 

Dnešní sbírka je určena na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty.

Letos je věnována sboru v Chrástu u Plzně na projekt „Živá fara Chrást“.

Vzadu si můžete vzít informační leták Jeronýmovy jednoty na rok 2011.

 

Odpoledne ve 14 hodin se konají bohoslužby s vysluhováním VP v Horním Jelení.

 

Zítra, v pondělí velikonoční budou bohoslužby v 9 hod. v kostele, kázat bude br. senior Miloš Hübner.

 

Po bohoslužbách se koná u varhan zkouška příležitostného pěveckého sboru. Nacvičujeme písně na Setkání pěveckých sborů našeho seniorátu, které se bude konat 8. května v Litomyšli.

 

Biblická hodina se koná ve čtvrtek v 17 hodin v kanceláři sborové sestry na Hronovické.

Mládež se sejde v pátek v 18 hod. na farské zahradě.

 

Shromáždění dětí se ve středu konat nebude, děti jsou mimo Pardubice.

 

Kavárnička se po dobu rekonstrukce fary nebude konat. Případná setkání včas ohlásíme.

 

Příští neděli v  17 hodin se zde v kostele bude konat varhanní koncert s doprovodem trubky a hoboje. Plakátky jsou k dispozici vzadu v kostele. PřijĎte, pozvěte známé, vstupné dobrovolné.

 

Ve středu se uskutečnila brigáda na faře. Prostory v přízemí jsou zcela vyklizeny a připraveny na rekonstrukci. Děkujeme všem, kteří se brigády zúčastnili.

 

V minulém týdnu jsme s díky přijali dary na SF ve výši ….

K 20.4.2011 je na SF ….

 

Seniorátní výbor Chrudimského seniorátu, odbor křesťanské služby pořádají i letos Podzimní pobyt nejen starší generace v rekreačním středisku v Chotěboři, který se bude konat od soboty 27. srpna do neděle 4. září 2011. Informace o pobytu a přihlášky jsou k dispozici vzadu v kostele.

 

Z vydavatelství Kalich jsme obdrželi dvě nové krásné a zajímavé knihy – Škola malého stromu od Forresta Cartera,

a knihu 3×13 věřících osobností od Daniele Henycha.

Cena každé z knih je zlevněna na polovinu. Doporučujeme vaší pozornosti.

 

Zbyly nám příručky Na každý den, Kalendář a další, je možné si je rozebrat zdarma.

 

 

Zde na stole Páně budou k podepsání tři dopisy.

Bratru Josefu Zezulovi do Znojma dostali jsme od něj pozdrav, vděčně vzpomíná na léta strávená ve sboru v Pardubicích.

Bratřím Ludvíku Ballonovi do pardubické věznice a Patriku Vaninovi do znojemské věznice. Od obou jsme také dostali pozdrav k velikonocům, oba jsou členové našeho sboru, myslí na nás, kromě jiného platí i salár.

Prosíme po bohoslužbách, přijďte, podepište, svým podpisem vykonáte velmi mnoho.

 

I po dobu rekonstrukce fary se bude po bohoslužbách konat posezení u kávy i čaje. Vařit budeme u Ženatých v kuchyni, servírovat budeme na zahradě.

 

Prosíme, hlaste se na službu u vaření kávy a čaje, aby se nás více vystřídalo.

My to hlásíme každou neděli vždy slušně a uctivě, ale nějakou valnou odezvu to nemá. Tak ještě jednou. Prosíme o službu při vaření kávy a čaje po bohoslužbách. Kdo je ochoten, napište se vzadu na papír, bližší informace sdělí sestra Pavla Queisnerová.

 

Vítáme v našem shromáždění hosty a zveme na kávu, čaj a rozhovor.

 

Ještě oznámení bratr farář, biblická dějeprava, – nové staršovstvo 2011 – 1017-

 1. Petr Bárta

 2. Hana Capoušková

 3. Milan Chyba

 4. Vlastimil Janouch

 5. Miluše Kačerová

 6. Miluše Kaplanová

 7. Taťána Kusteinová

 8. Lukáš Nechvátal

 9. Tomáš Plch

 10. Blanka Plchová

 11. Pavel Queisner

 12. Pavel Rosa

 13. Radko Šamánek

 14. Miroslav Špaček

***

 1. náhradník – Martin Víšek – za Pardubice

 2. Naďa Bierschenková – za Horní Jelení

Tento příspěvek napsal/a dne 24.04.2011 v rubrice Ohlášky.