Ohlášky 24. 3. 2019

Čtení:   Sbírka:  
Text:   Účast:  
Písně:   VP:  
Kazatel: Ladislav Beneš    

Děkujeme Ladislavu Benešovi za vedení dnešních bohoslužeb.

Ve středu 20. března zemřel Jan Chroust z Jimramovských Pavlovic, otec sestry farářky Hany Ducho a dlouholetý kurátor jimramovského sboru. Pohřební shromáždění se koná v sobotu 30. března 2019 ve 14 hodin v evangelickém kostele v Jimramově. Parte visí na nástěnce. Pán Bůh ať potěší a posílí všechny zarmoucené. 

Bohoslužby příští neděli povede místo s. farářky b. f. Jiří Doležal. Děkujeme.

Na dnešní neděli 24. března 2019 svolává staršovstvo sborové shromáždění. Začne bezprostředně po bohoslužbách. Zprávy o životě sboru jsou obsaženy ve sborovém dopise.

K rozebrání je vzadu v kostele účetní závěrka, návrh rozpočtu a zpráva o hospodaření sboru.

Připomínáme, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Do rozhodování shromáždění se mohou zapojit ti členové, kteří jsou staršovstvem zapsáni na seznam členů s hlasovacím právem.  

Kdo jste se ještě nepodepsali na podpisové archy a zůstáváte na sborové shromáždění, učiňte tak hned po bohoslužbách. Kdo jste podepsaní a chcete odejít, je třeba, abyste se  škrtli.

     V sobotu 17. března se konala na městském úřadu v Horním Jelení slavnost, při které byl bratr Blahoslav Novotný jmenován čestným občanem města Horní Jelení. Slavnosti se zúčastnili i zástupci našeho sboru. Blahopřejeme bratru Novotnému k tomuto vyznamenání.

V měsíci březnu probíhá sbírka na fond Compaternitas – na stavební spoření pro pět dětí zemřelého faráře Aleše Mosteckého. Dar můžete dát do pokladničky vzadu v kostele, proti dokladu, nebo poslat na účet sboru.  Za všechny dary děkujeme.

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

v úterý v 14 hodin odpolední biblická hodina se sestrou Mandysovou 

ve čtvrtek

– budou v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka

– a v 18 hodin biblická hodina, vede farářka Hana Ducho

      V sobotu 30. března od 10 hodin v sále na faře pořádá historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace Veritas, jarní seminář s tématem:

První pokus o demokratický stát ve střední Evropě 1619 (400. výročí). Konfederace stavů Českého království z období stavovského povstání je dnes téměř zapomenutou kapitolou vývoje českých právních dějin, proto je dobré si toto výročí připomenout.
K tématu bude hovořit doc. PhDr. Eva Melmuková. Všichni zájemci jsou zváni.
      Vzadu na skle místnosti pro děti přihlašujte děti na letní tábor v Batelově u Horních Dubenek, který se bude konat od 9. do 18. srpna 2019.

Od pátku 10. května do neděle 12. května pořádáme víkendový pobyt v Chotěboři. Zájemci pište se na připravený list vzadu na skle místnosti pro děti.

      Vítáme mezi námi bratra Pavla Kalvacha, který požádal o členství v našem sboru.     

     Upozorňujeme, že příští neděli 31. března se mění zimní čas na „letní“. Je třeba posunout ručičky hodin o hodinu dopředu.

     Po bohoslužbách jste všichni zváni k ke kávě a čaji vpředu v kostele a na výroční sborové shromáždění.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.03.2019 v rubrice Ohlášky.