Ohlášky – 24.3.2013

Čtení: Iz 50,4-9  |  Text: Jan 17,6-8  |  Písně: 308; 8; 311; 308; Svítá 198; 312  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1790,-  |  Účast: 85/7

Sborové shromáždění, které se konalo minulou neděli schválilo usnesení o prodeji sborového domu v Holicích. Sborové shromáždění schvaluje prodej sborového domu v Holicích, zapsaného na LV č. 1409 pro obec Holice, k.ú. Holice v Čechách, tj. domu č.p. 53 na pozemku označeném jako st.p.č.372 a pověřuje staršovstvo sboru, aby udělalo potřebné kroky k uskutečnění prodeje nemovitosti.

Poznámka:46. konvent Chrudimského seniorátu na svém 2. zasedání 10.11.2012 schválil žádost Farního sboru v Pardubicích o výmaz této nemovitosti, spolu s příslušenstvím, pozemky a porosty, z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.

 

Náš příležitostný volejbalový tým včera vyhrál turnaj poděbradského seniorátu v Lysé n. Labem. Je to letos jeho druhé vítězství na turnaji, poháry pro vítěze jsou v sále na faře.

 

Dnes v 10.45 se konají bohoslužby v Horním Jelení

 

Prosíme členy příležitostného pěveckého sboru, aby přišli po bohoslužbách na faru k nácviku písní na setkání pěveckých sborů.

 

Dnes ve 14 hodin budou mít na faře schůzku ti, kdo připravují letní tábor pro děti v Křídlech.

 

Odpoledne v 17 hodin bude zde v kostele pořad hudby a slova Pašijová zastavení, zpívat bude skupina Cantica z Kutné Hory a číst biblické texty bude Alfréd Strejček. Všichni jsme zváni.

 

V příštím týdnu budeme slavit velikonoční svátky. Děti mají prázdniny, biblická hodina pro děti ani pro dospělé se konat nebude.

 

Na Zelený čtvrtek budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 15 hodin v Domově pro seniory na Dubině.

 

Ve čtvrtek 17.30 hodin se sejdeme zde v kostele na pašijních bohoslužbách.

 

Na Velký pátek budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 9 hodin a v 19 hodin zde v kostele.

 

V neděli velikonoční budeme mít bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 9 hodin zde v kostele a ve 13.30 hodin v Horním Jelení.

 

Sbírka, kterou v neděli velikonoční vykonáme, je jako každý rok určena na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, tentokrát na opravu věží kostela ve Vanovicích.

 

V pondělí velikonoční nám při bohoslužbách poslouží bratr farář Dalibor Antalík z Bukovky.

 

Příští neděli je změna času, hodinky o hodinu dopředu!

 

Sestra Kabelová připravuje na sobotu 15. června sborový výlet do Třebechovic pod Orebem, Bělče a Častolovic. Kdo máte o tento výlet zájem, pište se na bílý papír vzadu v kostele.

 

Máme k dispozici ještě několik výtisků Evangelického kalendáře a čtení Na každý den na rok 2013. Je možné si je zakoupit s výraznou slevou- za 40,- Kč.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a zveme na rozhovor při kávě a čaji na faru.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 24.03.2013 v rubrice Ohlášky.