Ohlášky 24.12.2021

Čtení:  Iz 9,1-6 Sbírka:  
Text: Lk 2,1-7 Účast:  
Písně:  299, 294,Sv 339, 283,297 VP:  
Kazatel Hana Ducho   

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. 

Zítra, na Boží hod , se konají bohoslužby v 9 hodin, bude vysluhována svatá večeře Páně, a sbírka z těchto bohoslužeb bude tradičně určena pro bohoslovce a podporu začínajících farářů. 

-v neděli, na druhý svátek vánoční, budou bohoslužby v 9 hodin a poslouží při nich br. farář František Plecháček z Bukovky 

Přejeme všem požehnané vánoční svátky, hodně pokoje a radosti.  

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2021 v rubrice Ohlášky.